checklist

Betekenisverschil tussen woorden zonder en mét een spatie

Geen categorie

Wat is de juiste schrijfwijze: ‘zoveel mogelijk’ of ‘zo veel mogelijk’? En ‘ten slotte’ of juist ‘tenslotte’? En ‘Dat weet ik allang’ of ‘Dat weet ik al lang’?

In sommige gevallen betekenen twee woorden aan elkaar iets anders dan met een spatie ertussen. Hierna volgt een overzicht van de bekendste gevallen. In het algemeen geldt:

De schrijfwijze met spatie heeft een meer letterlijke betekenis en twee klemtonen.

De schrijfwijze zonder spatie heeft een minder letterlijke betekenis en één klemtoon.

 • Tenslotte – Je wordt tenslotte maar één keer 40! (immers)
 • Ten slotte – Ten slotte hebben we allemaal een ballon opgelaten. (tot slot)
 • Allang – Ze wist allang dat hij een andere baan had.
 • Al lang – Ik heb die reis al lang geleden geboekt.
 • Hoever – Hoever ben jij met het uitwerken van de notulen? (geen afstand)
 • Hoe ver – Weet jij hoe ver het is naar de volgende camping? (afstand)
 • Hoelang duurt het nog? (tot wanneer)
 • Hoe lang is jouw vader? (lengte)
 • Tenminste – We hebben tenminste een leuke dag gehad. (althans, in elk geval)
 • Ten minste – We hebben ten minste drie mensen kunnen helpen. (minimaal)
 • Tegoed – Ik heb een aardig tegoed op mijn bankrekening (zelfstandig naamwoord).
 • Te goed – Zij heeft nog wat van haar vriendin te goed.
 • Tekort – Mijn tekort is deze maand nog verder opgelopen (zelfstandig naamwoord).
 • Te kort – De vakantie wat echt veel te kort.
 • Zoveel – Iets met zoveel woorden zeggen.
 • Zo veel – Probeer vandaag zo veel mogelijk werk te doen!
 • Teveel – We hebben een teveel aan personeel (zelfstandig naamwoord).
 • Te veel – Wij hebben het door u te veel betaalde naar u teruggestort.
 • Zover – Het feest gaat beginnen. Het is zover! (geen afstand)
 • Zo ver – Is het echt zo ver naar het strand? (afstand)
 • Zolang – Zolang jij zit te flierefluiten, help ik je niet met je werk.
 • Zo lang – Ik zit al zo lang achter mijn bureau te werken.
 • Teneinde – Teneinde een goed resultaat te bereiken, zul je toch wat moeten doen.
 • Ten einde – Hèhè, deze klus is eindelijk ten einde.

 

Secretaressedictee
Spelling: aan elkaar schrijven
Schrijf je woorden als ‘management assistent’, ‘praktijk cursus’ en ‘directie secretaresse’ aan elkaar of los?
Waar zoek ik op of een woord aan elkaar, los of met een streepje geschreven wordt?
Boek: Spelling en taaltips
Training: Spelling en taaltips

Reageer op dit artikel