checklist

Hoofdletter of kleine letter?

Geen categorie

Krijg jij soms ook de indruk dat regels voor hoofdletters zo inconsequent zijn? De ene keer krijgt Bijbel wel een hoofdletter en de andere keer niet.

Verder krijgt Pasen een hoofdletter, maar paasdagen juist weer niet.

De volgende regels leggen uit hoe dit zit:

Feestdagen
De namen van feestdagen krijgen een hoofdletter: Goede Vrijdag, Pasen, Kerstmis. Ook Moederdag, Suikerfeest en Nieuwjaar krijgen dus een hoofdletter. Maar zodra je een samenstelling maakt met de naam van een feestdag, verandert de hoofdletter in een kleine letter. Daarom schrijf je paasdagen, tweede paasdag en kerstvakantie.

Bijbel
Bijbel met een hoofdletter verwijst naar de tekst; bijbel met een kleine letter verwijst naar een exemplaar van het boek. Ditzelfde geldt voor het woord koran.

De volgende zinnen zijn daarom goede zinnen:

  • De juffrouw pakte haar bijbel uit de kast.
  • Mijn vaders koran is prachtig versierd.
  • Het was een indrukwekkende Bijbellezing.

Aardrijkskundige namen
Aardrijkskundige namen krijgen een hoofdletter. Je schrijft dus Chinese bevolking, Franse rivieren, Haarlemse winkelstraat, Zuid-Afrikaanse gerechten en Belgische kustplaats.

Een uitzondering op deze regel vormen woorden die van aardrijkskundige namen zijn afgeleid. Het gaat hier om woorden waarbij de plaats van herkomst niet meer centraal staat. Deze woorden drukken een algemeen begrip of soort uit. Daarom krijgen ze een kleine letter.

Juist is daarom:

  • We eten vanavond chinees.
  • We drinken een glaasje bordeaux.
  • In Amsterdam staan veel amsterdammertjes.
  • Meloen met parmaham is een bekend gerecht.

Tijdsperiodes
Tijdsperiodes krijgen een kleine letter. Daarom is het februari, augustus, zaterdag, woensdag, winter en lente. Omdat middeleeuwen ook een tijdsperiode is, schrijf je dat woord ook met een kleine letter.

Volkennamen
Alle volkennamen krijgen een hoofdletter. Daarom schrijf je Jood, Arabier, Viking, Eskimo en Vlaming. Ook een hoofdletter krijgen woorden als: Eskimohut, Berberse kleding en Vikingboot. Deze regel gaat alleen op als je verwijst naar een volk of een persoon die tot dat volk behoort. Bedoel je een religie (bijvoorbeeld het jodendom), of een aanhanger daarvan (een jood), dan krijgt het woord een kleine letter, net zoals christen, moslim en hindoe.

Afkortingen aan begin zin
Begint een zin met een afkorting, dan moet de eerste letter een hoofdletter zijn. De afkorting behandel je dus als een normaal woord. Bijvoorbeeld:

  • Pc’s en andere apparaten zijn bij ons goed verzekerd.
  • Gft-afval doe je in de groene bak.
  • E-mails beantwoord ik de hele dag door.

Hoofdletters gebruiken
Opsommingen
Afkortingen
Boek: Spelling en taaltips
Training: Spelling en taaltips

Reageer op dit artikel