checklist

Hoofdletters gebruiken

Geen categorie

De hoofdletter aan het begin van een zin geeft nauwelijks moeilijkheden. De meeste problemen komen voor bij namen. Want hoe zit het precies met namen van functies, organisaties en feestdagen?

De belangrijkste regels op een rijtje:

Het eerste woord van een zin begint met een hoofdletter:

 • Het is vandaag een mooie dag.

Als de zin begint met ’n, ’s, of ’t, begint het tweede woord met een hoofdletter:

 • ’s Morgens drinkt hij graag thee.
 • ’t Zal me de oplossing wel weer zijn!
 • ’n Goede middag, mevrouw De Boer.

Als de zin begint met een cijfer of symbool, vervalt de hoofdletter:

 • 8 september is de Dag van de Alfabetisering.
 • § 10.1 gaat over de hoofdletter aan het begin van de zin.

Bij de adressering en aanhef van een brief begint elke regel met een hoofdletter:

 • De heer P. de Vries
 • Mevrouw drs. J. Jansma-van Putten
 • Gemeente Haarlem
  Afdeling Burgerzaken
  T.a.v. mevrouw S. van der Molen
 • Geachte heer De Vries,
 • Geachte mevrouw Jansma-van Putten

Voornamen en voorletters:

 • Annemiek
 • J. de Bruin

Het voorvoegsel van een achternaam, als de voornaam of letters ontbreken:

 • Van der Meulen
 • Mevrouw Van Dijk

Benamingen voor heilige personen:

 • God
 • Allah

Religieuze teksten:

 • de Bijbel
 • de Koran

Als de naam in een samenstelling of woordgroep verwijst naar één persoon:

 • Nobelprijs
 • ziekte van Alzheimer

Als de naam van de afdeling in de functienaam wordt genoemd:

 • medewerker Personeel & Organisatie
 • hoofd Public Relations en Voorlichting

Aardrijkskundige namen en afleidingen daarvan:

 • Rotterdamse
 • Nieuw-Zeelandse

Namen van hemellichamen:

 • de Grote Beer
 • de Melkweg
 • Mars

 Namen van bevolkingsgroepen en nationaliteiten:

 • Fransman
 • Joden

Namen van talen en dialecten:

 • West-Fries
 • Middelnederlands

Namen van historische gebeurtenissen:

 • de Tweede Wereldoorlog
 • de Slag bij Arnhem

Namen van feesten:

 • Kerstmis
 • Suikerfeest
 • Moederdag

Namen van partijen, gezindten en verenigingen:

 • Partij van de Arbeid
 • Humanistisch Verbond
 • de Rooms-Katholieke Kerk

In namen van organisaties:

 • Nederlandse Spoorwegen
 • Dierenbescherming Nederland

Als raad of stichting deel uitmaakt van de naam:

 • Raad van State
 • Stichting Natuur en Milieu

Woorden als:

 • L-kamer
 • T-shirt
 • A-kant 

Hoofdletter of kleine letter?
Schrijf ik woorden als ‘Burgemeester en Wethouders’, ‘het College’ en ‘de Raad’ met of zonder hoofdletters?
Schrijf je functietitels, zoals directeur, met een hoofdletter of een kleine letter?
Boek: Hoe spel je dat?
Training: Kei in taal

Reageer op dit artikel