checklist

Hen of hun?

Geen categorie

Twee regels

Er zijn twee regels die bepalen of je voor ‘hen’ of ‘hun’ moet kiezen:

1. Allereerst gebruik je ‘hen’ na een voorzetsel (naast, op, onder, langs, voor etc.).
Kijk maar eens naar de volgende zinnen:

 • Ik reken op hen.
 • De hond loopt netjes naast hen.
 • Onder hen bevindt zich de winnaar.
 • Ik rijd wel even langs hen.

2. Daarnaast moet je ‘hen’ gebruiken als het een lijdend voorwerp is.
Hoe bepaal je ook alweer of een zinsdeel het lijdend voorwerp is?

Stel jezelf de vraag: wie of wat + het onderwerp + het gezegde.

In bovengenoemde voorbeeldzin: ‘Wat’ heeft de managementassistente gestuurd? Het antwoord hierop is ‘de notulen’. ‘De notulen’ is dus het lijdend voorwerp.

Omdat er in een zin altijd maar één lijdend voorwerp is, kan ‘hun’ dat niet zijn.

Voorzetsel ‘denken’
Hoewel de regels voor ‘hen/hun’ duidelijk zijn, zorgen ze vaak voor twijfels. Daarom nóg een manier om je keuze te bepalen:

Als je voor het woord ‘hun’ een voorzetsel kunt denken, maar het staat er niet, dan is ‘hun’ de juiste keuze.

In onze voorbeeldzin: De managementassistente heeft hun (hier kun je ‘aan’ voor denken) de notulen per e-mail gestuurd. Dus: ‘hun’ is hier goed!

Test je kennis
Wat is juist, ‘hen’ of ‘hun’?

 1. Waarom geef je hen/hun niet de laatste updates?
 2. Al die jaren heb ik op hen/hun kunnen rekenen.
 3. Wie hen/hun het eerst ziet, heeft gewonnen.
 4. Door de vertraging heb ik hen/hun pas ’s avonds ontmoet.
 5. Dat moet je hen/hun maar zelf vertellen.
 6. Regel jij dat even met hen/hun?
 7. Hebben jullie hen/hun allemaal voor het jubileum uitgenodigd?
 8. Ik heb hen/hun gisteren nog in de stad gezien.
 9. Zal ik hen/hun wat te drinken inschenken?

Antwoorden

 1. Waarom geef je hun niet de laatste updates?
 2. Al die jaren heb ik op hen kunnen rekenen.
 3. Wie hen het eerst ziet, heeft gewonnen.
 4. Door de vertraging heb ik hen pas ’s avonds ontmoet.
 5. Dat moet je hun maar zelf vertellen.
 6. Regel jij dat even met hen?
 7. Hebben jullie hen allemaal voor het jubileum uitgenodigd?
 8. Ik heb hen gisteren nog in de stad gezien.
 9. Zal ik hun wat te drinken inschenken?

Bronnen:
Management Support Magazine
www.communicatief.info
www.onzetaal.nl
www.taaladvies.net
www.woordenlijst.org

Meer taalkwesties + achtergronden:
Groter dan mij of groter dan ik
‘Meld u aan’ of ‘Meldt u aan’
De tussen-n
Boek: Spelling en taaltips
Training: Kei in taal

Reageer op dit artikel