checklist

Spelling – Aan elkaar of los: zo zit dat!

Geen categorie

Hieronder tref je een lijst met woordcombinaties aan die een andere betekenis hebben wanneer ze los of aan elkaar geschreven worden.

TIP: Schrijf woordgroepen met twee klemtonen los van elkaar, bijvoorbeeld: Hij heeft zo veel huiswerk (in tegenstelling tot: Het interesseert hem niet zoveel).

 

allang

Hij weet allang (reeds) wat er gaat gebeuren.

al lang

Hij is al lang weg.

 

allesbehalve

Mark is allesbehalve charmant.

alles behalve

Alles, behalve mijn paspoort is gestolen.

 

eigenbelang

Zij is alleen uit eigenbelang vriendelijk.

eigen belang

Het is in je eigen belang dat je slaagt.

 

evengoed

Paul heeft evengoed schuld aan die aanrijding.

even goed

Het ging maar even goed.

 

hoelang?

Hoelang ga je met vakantie?

hoe lang?

Hoe lang is zij?

 

nietwaar?

Ik ben de beste, nietwaar?

niet waar

Het is beslist niet waar dat je de beste bent.

 

tegoed

Mijn tegoed bij de bank stelt niet veel voor.

te goed

Dat houd je van me te goed.

 

tekort

Mijn tekort bij de bank loopt op.

te kort

Zijn broek is te kort.

 

tenminste

Dat is tenminste niet voor niets geweest.

ten minste

Deze melk is ten minste houdbaar tot 1 mei.

 

tenslotte

Laat hem maar gaan, hij is tenslotte al zestien.

ten slotte

Ten slotte laat ik u weten dat …

 

teveel

Een teveel aan zoet is slecht voor de lijn.

te veel

Hij heeft te veel betaald voor zijn auto.

 

zojuist

De voorstelling is zojuist begonnen.

zo juist

Ik weet niet of dit zo juist is geschreven.

 

zolang

Zolang Ria werkt, gaat Keesje naar de crèche.

zo lang

Het duurde zo lang voordat Jaap kwam.

 

zomaar

Hij gaat zomaar weg, zonder afscheid te nemen.

zo maar

Ga jij zo maar vast; ik kom wat later.

 

zoveel

Het maakt hem niet zoveel uit dat zij rookt.

zo veel

Hij doet zo veel mogelijk.

 

zover

Tot zover de nieuwe spelling, nu iets anders.

zo ver

Het is zo ver lopen; ik ga maar op de fiets.

Andere probleemgevallen:

  • De woorden ‘linker’ en ‘rechter’ schrijven we aan het daaropvolgende woord vast:

linkerknie
rechterarm
linkermouw
rechtervleugel

  • Samenstellingen die met een naam beginnen, worden aaneengeschreven:

alzheimerpatiënt
Andreaskerk
Piet Heinplein
Anne Frankstichting

  • Schrijf ook vaste combinaties met ‘zelf’ en ‘zelfde’ aaneen:

jezelf
zichzelf
hetzelfde
dezelfde

  • Samenstellingen met verkorte woorden of met afkortingen die als gewone woorden worden uitgesproken, schrijf je eveneens aaneen:

aidsvirus
carapatiënt
infokrant
pincode

Tenslotte of ten slotte? Teveel of te veel?
Er van uit gaan / ervan uitgaan / er vanuit gaan
Samenstellingen met cijfers, afkortingen, symbolen en letterwoorden
Boek: Hoe spel je dat?
Training: Kei in taal

Reageer op dit artikel