checklist

Het Nieuwe Werken: verschillen met het Oude Werken

Geen categorie

Kenniswerker, ben ik dat?

Bij de term kenniswerker denk je misschien in eerste instantie aan wetenschappers, IT’ers, consultants en dergelijke. Maar als je kijkt naar de definitie van een kenniswerker: ‘iemand die kennis en informatie tot zich neemt en deze interpreteert, ontwikkelt en vervolgens gebruikt en distribueert. Vaardigheden worden gebruikt om problemen te signaleren en vervolgens oplossingen en alternatieven te zoeken’, dan zijn dat termen die zo in een advertentie voor een (power)secretaresse zouden kunnen staan.

Is dat niet wat ver van mijn bed?
Nee, hoewel het voor iedereen weer anders ligt, heeft bijna iedere moderne secretaresse aspecten van het nieuwe werken in haar functie. In haar boekje Adieu Secretaresse, Hello Assistant geeft Annemarie de Martines-van Schoonhoven een leuk overzicht van de verschillen tussen het oude en het nieuwe werken, toegespitst op de secretaresse.

Het ‘oude werken’ Het ‘nieuwe werken’
Lange gangen met allemaal kamertjes. Hoe belangrijker je bent, hoe groter je kamer. En ook: hoe hoger op de hiërarchische ladder, hoe hoger in het gebouw je een kamer hebt. Open, transparante ruimtes. Iedereen is even belangrijk. De algemeen directeur werkt tussen zijn medewerkers.
De secretaresse zit in een kamer aan het einde van de gang: onzichtbaar voor de afdeling. De secretaresse is zichtbaar voor de hele afdeling, want werkt tussen de collega’s .
Persoonsgebonden werkplekken. Iedereen zijn eigen ‘hok’, of je er nu bent of niet. Activiteitengerelateerde werkplekken. Cockpits voor concentratiewerk, cubicles voor werk waarbij je gestoord mag worden, loungeplekken en tafels voor het samenwerken.
Iedereen komt om negen uur, verdwijnt in zijn ‘hok’, doet zijn ding, en iedereen verlaat het gebouw weer om vijf uur. Je werkt binnen zekere grenzen wanneer jij dat wilt en waar jij dat wilt. Je komt naar kantoor om collega’s te ontmoeten en met hen samen te werken.
Je wordt geacht van negen tot vijf aanwezig te zijn, ongeacht wat je doet. Je wordt niet afgerekend op het aantal uren aanwezigheid, maar op resultaten.
Verticale, hiërarchische structuur, strakke lijnen waarlangs alles moet verlopen. Horizontale structuur. Mensen werken over afdelingsgrenzen heen met elkaar samen (projectorganisatie) of zelfs over de organisatiegrenzen heen (netwerkorganisatie).
Managementstijl: command & control (directief leidinggeven). Wantrouwen richting personeel. Gevolg: personeel voelt weinig erkenning en neemt een afwachtende houding aan. Productiviteit laat te wensen over. Managementstijl: loslaten en vertrouwen. Het faciliteren van een nieuwe manier van werken. Gevolg: personeel is gemotiveerd, is trots om bij deze werkgever te werken, krijgt de ruimte om creativiteit en andere talenten te laten zien, productiviteit stijgt aanzienlijk.
Afstand tussen management en personeel is groot. Op de werkvloer is geen afstand tussen management en personeel.
Privé en werk zijn strikt gescheiden. Privé en werk lopen tot op zekere hoogte door elkaar heen.
Je doet de taken die in je functieomschrijving staan. Je zet je kwaliteiten in daar waar ze nodig zijn.
Je werk zorgt voor brood op de plank. Naast dat je werk brood op de plank levert, draagt het vooral bij aan persoonlijke doelen.
Je werk kost energie. Je werk levert meer energie op dan dat het je kost.
Kennis is macht. Kennis delen getuigt van kracht.

Model telewerkovereenkomst
Wat is een reële onkostenvergoeding voor een werkplek thuis?
Waar vind ik informatie over thuiswerken?
Boek: Het Nieuwe Werken van visie naar praktijk
Training: Het Nieuwe Werken; júist op het secretariaat!

Reageer op dit artikel