checklist

Kenmerken van een succesvolle stage

Geen categorie

Tips van experts

Met stagiaires is het hit or miss, zo is de algemene gedachte. Niets is minder waar, zeggen de adviseurs van kenniscentrum ECABO. Management Support stelde hen daarom de vraag: wat maakt een stage tot een succes? Astrid Leeuwenburg, Martine Jongenburger en Paul Kwaaitaal van ECABO geven in Management Support Magazine oktober 2013 hun tips.

Goede voorbereiding
– Een goede voorbereiding is essentieel, maar wordt tegelijkertijd onderschat. Vraag je af hoe je met een stagiair aan de slag gaat. Wie is het precies? Welke opleiding volgt hij/zij? Wat is het niveau?
– Voor leerlingen is het allereerst van belang na te gaan hoe groot de kans op werk is in de sector. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden aansluiten op de leerdoelen van de leerling dat is ook verplicht voor erkende leerbedrijven. Bied ik taken die de leerling op dat niveau verder kunnen helpen?

Voorbeeldfunctie
Als begeleider heb je een voorbeeldfunctie. De leerling spiegelt zich aan je en ziet zichzelf misschien later ook in die functie. Dat kan een beslissend moment zijn in de loopbaanplanning. De leerling heeft een keuze gemaakt voor een opleiding, vaak ingegeven door ouders, vriendinnen of wat hij of zij op televisie ziet. In de praktijk wordt duidelijk wat het vak daadwerkelijk inhoudt. Geef ze daarom een reëel beeld.

Communicatie
– Realiseer je dat het vakjargon vaak niet bekend is bij leerlingen, dus pas je aan hun niveau aan. Jongeren zijn gewend direct te communiceren, nemen geen blad voor de mond. Kijk naar social media: informeel een kort van stof. In een bedrijf gaat het anders. Een klant moet je met ‘u’ aanspreken en je hoort geen ‘doei’ te zeggen. Maak daar duidelijke afspraken over.
– Informeel en formeel communiceren uit elkaar houden en daartussen schakelen kan lastig zijn voor de leerlingen tussen de 16 en 21 jaar (85% van het mbo). Voor dat soort vaardigheden is een stage heel belangrijk. Als bedrijf moet je je aanpassen aan de leerstijl van de leerling, met enthousiasme maar met duidelijke regels. Afspraak is afspraak.

Valkuilen
– De stagiair in het begin alle vrijheid geven en later de teugels aanhalen. Wees juist in het begin streng en duidelijk en laat daarna de teugels vieren.
 – Eigen werkzaamheden vergeten te plannen. De kunst is om je eigen werk te blijven doen en ondertussen een kwalitatief goede stageplek te bieden. Dat kost meer tijd dan je denkt.
– Een stagiair aan boord halen om de werkdruk te verminderen. Belangrijk is om degene die de stagiair gaat begeleiden erbij te betrekken, van aanvraag tot sollicitatiegesprek. Stagiaires begeleiden vraagt veel van een werknemer, dat erkennen en waarderen leidinggevenden niet altijd.
– Oordeel niet te snel. Krijg je geen hand, of ze nemen de telefoon aan met ‘hallo’, denk dan niet meteen dat de leerling onbeschoft is. Misschien is het hem of haar nooit aangeleerd. Ze zijn in ontwikkeling, niet per se brutaal. Sta daar open voor.

Gouden tips
– Maak een stageplanning, daarmee hou je de regie in eigen hand. Plan de werkzaamheden en bekijk hoe je de leerdoelen kunt matchen met het bedrijf. Plan begeleidingsgesprekken. Niet bij de koffieautomaat, maar ga er samen met de stagiaire voor zitten en neem de tijd. Stagiaires hebben structuur nodig, dat vergeten we wel eens. We verwachten soms te veel van ze.
– Stagiairs zijn vaak heel nerveus voor hun eerste stage. Wat moet ik aan, denken ze dat ik alles al kan? Moet ik alleen de vervelende klusjes doen? Leerlingen willen vooral nuttig zijn en gewaardeerd worden. En een beetje humor breekt de spanning.
– Secretaresses die structureel stagiaires begeleiden, verenigen zich steeds vaker in een netwerk, waarin school, kenniscentrum en bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn. Zo kunnen ze een goede band met de scholen opbouwen en krijgen ze inspraak, bijvoorbeeld over wat een leerling op school gehad moet hebben voordat ze op stage kunnen. Sluit je aan bij zo’n groep.
 – Volg een training als je voor het eerst een leerling gaat begeleiden. Een goede praktijkopleider zet de leerling centraal, is geduldig en straalt rust en enthousiasme uit. Je moet het vak en het begeleiden leuk vinden. Een leerling neemt jouw enthousiasme over en doet iets met de informatie die je geeft. Dat is de macht die je hebt, gebruik dat voor iets positiefs.

Training: Future proof skills

Reageer op dit artikel