checklist

Persoonlijke doelen stellen op het secretariaat [Vakbase]

Geen categorie

Zo bereik je wat je wil

In het secretaressevak ben je gericht op het succesvol behalen van jouw doelen of de doelen van je manager. Meestal is dit een onbewust proces. Als je je van deze processen bewust wordt, ben je eenvoudig in staat om die doelen te stellen die je ook wilt en gaat verwezenlijken. Met als resultaat: positieve energie, zelfvertrouwen, tijdwinst, waardering, zakelijk succes. Lees de tips van Kristine Ates of volg de workshop de Kunst van reflecteren.

Aanpak
De juiste aanpak voor het succesvolle doelen stellen begint bij al bekende tips: persoonlijke effectiviteit, timemanagement, het positief beïnvloeden van collega’s, effectief kunnen samenwerken, optimaal kunnen ondersteunen. Maar soms lukt het je niet, ondanks deze methodes, om jouw doelen te halen. Iets lijkt je tegen te houden en je af te houden van het bereiken van deze doelen. Wat kun je dan nog doen?
Zorg dat je de belangrijke dingen in je werk en leven niet de dupe laat worden van allerlei dringende, maar onbelangrijke dingen. Effectieve secretaresses besteden hun tijd vooral aan zaken die voor hen of hun manager belangrijk zijn. Ze laten zich niet verleiden mee te gaan in de ad-hochectiek van de dag, maar plannen zélf hun dagindeling.

Wat levert het werken met persoonlijke doelen jou op?

  • ze geven je de juiste richting
  • ze versterken jouw motivatie
  • ze creëren oplossingen
  • ze typeren persoonlijk leiderschap
  • ze leveren effectieve tijdsbesteding op
  • waar je aandacht op richt, wordt groter

 

Tijd heb je niet, tijd maak je
Effectieve mensen zijn vooral actief in die zaken die belangrijk zijn voor het bereiken van hun doelen en doelstellingen. Het zijn die activiteiten waar zij zelf tijd aan willen besteden. Stephen Covey heeft hiervoor een matrix voor tijdmanagement ontwikkeld, waarin hij vier kwadranten onderscheidt:

Covey kwadrant
1 dringend (stress, doen)
2 niet dringend (persoonlijk leiderschap, plannen)
3 vindt ander belangrijk/delegeren)
4 vlucht, niet doen

Effectieve secretaresses zijn vooral actief in de kwadranten 1 en 2. Natuurlijk is het in het secretaressevak zo dat veel van jouw taken aan het eind van een deadlineperiode liggen. Het voorwerk is veelal door de manager gedaan en op jouw bordje ligt het verzoek om het snel te regelen. Tegelijkertijd kan dat een valkuil zijn als je als een kip zonder kop aan alle taken begint. Het is belangrijk om regelmatig tijd in te plannen om te reflecteren of de zaken gaan zoals jij dat wilt. Daarvoor zijn je talenten en kernwaarden van belang.

Reageer op dit artikel