checklist

Is werk een sleur? Zo kom je in beweging

Geen categorie

1) Beeldvorming

Informatie, ervaring, beelden, gevoelens verzamelen. Kijken vanuit meerdere perspectieven. Welke informatie heb je nodig om te weten of jouw droombeeld wel klopt? Waar zou je droomwerk al bestaan, wie kun je daar spreken, kun je meelopen? Welk gevoel of welke ervaring heb je nodig om een beter beeld te krijgen van wat je wil? Wat is er voor jou nog onduidelijk en welke informatie heb je nog nodig om een goede mening te kunnen vormen?

2) Oordeelsvorming
Het vormen van een oordeel of mening. Welke oplossingen kun je bedenken en wat zijn de consequenties die daarbij horen? Hoe voelen deze mogelijke oplossingen, zijn ze reëel, welke stappen heb je nog te zetten om daar te komen?

3) Besluitvorming
Pas nu kun je een weloverwogen keuze maken voor wat je wilt. Ook hier gaat het weer om denken en voelen. Besluiten is geen puur rationeel proces. Welke keuze voelt het best, wat is haalbaar. Waar kies je voor? En pas als deze beslissing is genomen, hoef je op pad (dan wíl je ook echt op pad) om hier invulling aan te geven. En dit kan dus ook met hernieuwde energie en nieuwe ideeën vormgeven aan het werk dat je al hebt. Maar dan zonder sleur en met werkplezier.

Van denken in problemen naar kijken in kansen
Verander je afdeling met complimenten [Vakbase]
Omgaan met uitstelgedrag [Vakbase]
Training: Vlammen op het secretariaat

Reageer op dit artikel