nieuws

Vrouwen durven best te onderhandelen over hun salaris

Geen categorie

Vaak wordt aangenomen dat het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen komt door het feit dat vrouwelijke werknemers terughoudend zijn om over hun salaris te onderhandelen. Met een minimale stimulans durven zij die stoute schoenen wel aan te trekken.

Vaak wordt aangenomen dat het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen komt door het feit dat vrouwelijke werknemers terughoudend zijn om over hun salaris te onderhandelen. Met een minimale stimulans durven zij die stoute schoenen wel aan te trekken.

Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Chicago. Met een eenvoudige aanpassing aan het arbeidscontract kan wel degelijk invloed worden uitgeoefend om die vervelende salariskloof te overbruggen.

Wanneer reeds in de vacature wordt aangegeven dat er over het salaris te praten valt, blijkt 24 procent van de vrouwen en 22 procent van de mannen de onderhandeling aan te gaan. Wordt het salarisniveau in de vacature wél gecommuniceerd, dan blijkt 8 procent van de vrouwen en 11 procent van de mannen daar alsnog over te willen praten.

Conclusie? Alleen al door aan te geven dat er over het salaris kan worden onderhandeld, wordt de genderkloof in sollicitaties met ongeveer 45 procent verkleind, aldus professor List, leider van het onderzoek.

Komt dat even mooi uit: in het decembernummer van Management Support Magazine dat vandaag is verschenen, staan de uitkomsten van het salarisonderzoek, waarin je kunt zien of jouw salaris marktconform is. Zo niet? Dan kun je de onderhandeling aangaan. Hoe je dat doet lees je ook in de decembereditie van Management Support Magazine.  

Reageer op dit artikel