nieuws

Blije mensen stelen meer

Geen categorie

Wie denkt dat stelende mensen ontevreden, gefrustreerd en ongelukkig zijn moet zijn denkbeelden bijstellen. Onderzoek van de Cornell University wijst uit dat een gevoel van geluk juist positief correleert met diefstal. Voornamelijk doordat gelukkige mensen hun daden gemakkelijker kunnen rechtvaardigen.

Wie denkt dat stelende mensen ontevreden, gefrustreerd en ongelukkig zijn moet zijn denkbeelden bijstellen. Onderzoek van de Cornell University wijst uit dat een gevoel van geluk juist positief correleert met diefstal. Voornamelijk doordat gelukkige mensen hun daden gemakkelijker kunnen rechtvaardigen.

Dit blijkt uit een onderzoek gepubliceerd door Lynne Vincent (et. al) in het aprilnummer van Psychological Science.

Onderzoek
Onderzoekers manipuleerden eerst het zelfbewustzijn van twee groepen proefpersonen. Ze deden dat door een aantal proefpersonen in een kamer met een spiegel te plaatsen en een tweede groep proefpersonen in een kamer zonder spiegel te zetten. Daarna kregen ze een filmpje te zien dat een gelukkig of neutraal gevoel veroorzaakte. Vervolgens namen de proefpersonen deel aan een spel waarmee ze geld konden verdienen. Hierbij hadden ze de mogelijkheid meer geld te pakken dan ze eigenlijk hadden verdiend.

Resultaat
Uit het onderzoek blijkt dat één groep proefpersonen aanzienlijk meer geld stal dan de andere proefpersonen. Het ging om de groep met een zeer beperkt zelfbewustzijn en een groot geluksgevoel.

De onderzoekers concludeerden dat dit effect werd veroorzaakt doordat bij deze groep morele ontkoppeling sterker speelt. De manier waarop individuen de morele implicaties van hun gedrag evalueren zou daardoor sneller tot oneerlijk gedrag kunnen leiden.

De aanname dat gelukkige mensen minder snel neigen tot oneerlijkheid wordt door deze studie dus weersproken. ‘Laat je niet verblinden door de heimelijkheid die achter de glimlach schuilgaat, concluderen de onderzoekers.’

Bron: Psychologicalscience.org

Reageer op dit artikel