nieuws

Helft werkgevers checkt surfgedrag werknemer

Geen categorie

Werknemers worden door hun werkgever meer in de gaten gehouden dan ze denken. Vooral het mail- en surfgedrag wordt gecontroleerd. Van de ondervraagde topmanagers onderwerpt 45 procent de mailbox van zijn werknemers wel eens aan een onderzoek, 9 procent doet dit zelfs op geregelde of systematische basis. 

Werknemers worden door hun werkgever meer in de gaten gehouden dan ze denken. Vooral het mail- en surfgedrag wordt gecontroleerd. Van de ondervraagde topmanagers onderwerpt 45 procent de mailbox van zijn werknemers wel eens aan een onderzoek, 9 procent doet dit zelfs op geregelde of systematische basis.

Dit blijkt uit onderzoek van Intermediair onder 335 respondenten uit het topmanagement en management in ICT en HR.

Opvallend is dat 42 procent van de ondervraagde topmanagers aangeeft dat hun werknemers er niet van op de hoogte zijn dat hun mailgedrag wordt gecontroleerd. Werkgevers controleren hun werknemers met een reden, zo blijkt uit het onderzoek. De drie belangrijkste redenen zijn:

1. Het verhogen van productiviteit
2. Het beschermen van bedrijfsgegevens
3. Het voorkomen van diefstal

Volgens Anton van Elburg van Intermediair kan de controle van werknemers verstrekkende gevolgen hebben. Van de topmanagers geeft 31 procent aan dat controle van werknemers één of meerdere malen heeft geleid tot ontslag. Bij 41 procent van de ondervraagde topmanagers heeft controle geleid tot sancties. Het geven van een negatieve evaluatie is de meest genoemde sanctie (24 procent).

Opvallend is dat werknemers zich niet al te druk maken over hun privacy. Op de vraag of werknemers wel eens vragen hebben gesteld over het privacybeleid antwoordt 62% van de topmanagers dat dit nooit is gebeurd.

Ondernemingsraad vaak niet op de hoogte
Intermediair vroeg een aantal experts naar hun mening over het onderzoek. Advocate Nicole Wolters Ruckert vindt de resultaten ‘best bizar’. Wolters Ruckert: ‘Het feit dat werknemers niet op de hoogte zijn van screenings druist in tegen de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze vormen van controle zijn op zich niet verboden maar je moet het wel vastleggen in beleid en duidelijk communiceren richting je werknemers. In Nederland moet het implementeren van dergelijke maatregelen officieel via de ondernemingsraad, maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd.’

Feiten en cijfers

  • 41 procent van de ondervraagde topmanagers screent computers van werknemers wel eens met controlesoftware;
  • 12 procent van de ondervraagde topmanagers contacteert wel eens huisartsen voor medische informatie;
  • Ruim een kwart van de ondervraagde topmanagers kijkt wel eens juridische dossiers in van medewerkers;
  • 18 procent van de ondervraagde topmanagers zet wel eens een detective in om medewerkers te volgen;
  • Van de ondervraagde topmanagers heeft 28% camera’s op de werkvloer hangen. Werknemers zijn hier over het algemeen van op de hoogte.

Voor het onderzoek naar privacy op de werkvloer ondervroeg Intermediair  335 respondenten in drie specifieke doelgroepen: topmanagement/directie (212), ICT (70) en HR (53). De vragen omvatten controle via technologie (mail- en surfgedrag, afluisteren telefoongesprekken, cameratoezicht), maar ook het opsporen van medische en juridische gegevens.

Ook werd gevraagd naar de reden voor controle en eventuele sancties. Hetzelfde onderzoek werd uitgevoerd in Vlaanderen door de redactie van Vacature. 

Reageer op dit artikel