nieuws

Warme werkplek

Geen categorie

Het wordt tropisch warm vandaag en morgen. Maar zit het ook weer met hitte en werk? Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen genoemd worden, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen. Wat moeten ze doen?

Als werken bij een hoge temperatuur niet voorkomen kan worden, moet de werkgever:

 • nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is
 • de duur van werkzaamheden in de warmte verkorten
 • werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek
 • koele dranken aanbieden
 • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen

Wat is te warm? 
Niet alleen de omgevingstemperatuur bepaalt of we het warm hebben, ook de relatieve luchtvochtigheid, de luchtsnelheid, de warmtestraling, de kleding en de fysieke inspanning spelen een rol. Hoe hoger de relatieve luchtvochtigheid, hoe minder makkelijk ons zweet verdampt, waardoor de koelende werking van het verdampen tekortschiet. 

Maar ook de mate van inspanning is bepalend. Zo zal iemand met een zittend beroep het minder snel warm krijgen dan iemand die zware lichamelijke arbeid verricht. Doordat al deze factoren een rol spelen is het lastig vooraf vast te stellen onder welke omstandigheden de gezondheid van de werknemer schade kan oplopen. Een globale indicatie kan verkregen worden door gebruik te maken van de online hittestress calculator van de FNV. Om echter vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk sprake is van een ongezonde situatie zal de situatie te allen tijde door een deskundige beoordeeld moeten worden.

Maatregelen warme werkplek
Met de volgende maatregelen zijn werknemers te beschermen tegen warmtestuwing op de werkplek:

 • Schaf zo min mogelijk warmteproducerende apparaten aan (het zijn meestal arbeidsmiddelen die veel energie gebruiken). 
 • Zet dergelijke apparaten zo veel mogelijk uit. 
 • Isoleer dergelijke apparaten zeer goed om warmteafgifte te voorkomen of zet ze in een aparte ruimte.
 • Voer warme lucht af door te ventileren.
 • Vervang gloeilampen door energiezuinige led-verlichting.
 • Pas zonwering toe (buitenzonwering is effectiever dan binnenzonwering).
 • Verhoog met ventilatoren de luchtsnelheid.
 • Vermijd of verminder zware lichamelijke inspanning of stel deze uit.
 • Maak platte daken nat (en hou ze nat).
 • Voer een tropenrooster in.
 • Verkort de werktijd.
 • Las extra pauzes in.
 • Draag luchtige droge kleding, liefst van katoen.
 • Drink veel (géén alcohol).
 • Zorg ervoor dat het zoutgehalte in het lichaam op peil blijft.

Bij gezondheidsklachten is het raadzaam om bij werk in de warmte advies in te winnen bij een bedrijfsarts. In het dossier Werken in de hitte van FNV is meer informatie te vinden.

Bron: Arboportaal 

Reageer op dit artikel