nieuws

Toename beeldschermwerk verhoogt kans op RSI

Geen categorie

Volgens de RSI-vereniging hebben ruim 1,8 miljoen mensen in Nederland last van RSI-klachten. Dit aantal is ongeveer gelijk aan een kwart van de beroepsbevolking. Verder meldt de RSI-vereniging dat het aantal mensen met RSI-klachten toeneemt. Onderzoek laat zien dat werknemers nu ruim 3,7 uur per dag achter een beeldscherm zitten. En laat dat nu juist een van de belangrijkste oorzaken van RSI zijn.

Volgens de RSI-vereniging hebben ruim 1,8 miljoen mensen in Nederland last van RSI-klachten. Dit aantal is ongeveer gelijk aan een kwart van de beroepsbevolking. Verder meldt de RSI-vereniging dat het aantal mensen met RSI-klachten toeneemt. Onderzoek laat zien dat werknemers nu ruim 3,7 uur per dag achter een beeldscherm zitten. En laat dat nu juist een van de belangrijkste oorzaken van RSI zijn.

Volgens de RSI-vereniging hebben ruim 1,8 miljoen mensen in Nederland last van RSI-klachten. Dit aantal is ongeveer gelijk aan een kwart van de beroepsbevolking. Verder meldt de RSI-vereniging dat het aantal mensen met RSI-klachten toeneemt.

De maatschappelijke schade door RSI bedraagt volgens de RSI-vereniging circa twee miljard euro. RSI is in Europa de belangrijkste oorzaak voor verzuim en blijvende arbeidsongeschiktheid.

In het Jaarverslag 2008 concludeert de RSI-vereniging dat de overheid minder belangstelling toont voor RSI en de gevolgen ervan. Volgens voorzitter Willem Hollander lijkt het erop dat de overheid RSI als een gegeven accepteert en minder wil investeren in onderzoek naar de oorzaken en het bestrijden van de gevolgen van RSI.

5W-model

Voor het voorkomen van RSI kun je het zogeheten 5W-model hanteren. Dit bestaat uit:

Werktaken: zorg voor afwisseling
Werktijden: pauzes: grote, kleine en micropauzes
Werkdruk: prioriteiten stellen
Werkplek: een ergonomische werkomgeving
Werkhouding: voorwaarden voor gezond werk (omgaan met werkdruk, tijdig stoppen, kunnen delegeren, goed samenwerken met collega’s, voldoende waardering, zekerheid, voldoening, status, en ontplooiing).

Bron: HRpraktijk.nl/Gabor Mooij

Reageer op dit artikel