vraag & antwoord

Welke soorten archieven zijn er allemaal?

Geen categorie

Er is geen exact aantal want in de praktijk kunnen organisaties ook gebruikmaken van archieven die speciaal zijn opgezet voor specifieke processen en activiteiten van het bedrijf. Over het algemeen maken de meeste organisaties gebruik van de onderstaande soorten archieven:PersoneelsarchiefProjectarchiefDynamisch archief (voor de dagelijkse gang van zaken. (hieronder valt ook het afdelingsarchief)Schaduwarchief. denk aan de […]

Er is geen exact aantal want in de praktijk kunnen organisaties ook gebruikmaken van archieven die speciaal zijn opgezet voor specifieke processen en activiteiten van het bedrijf. Over het algemeen maken de meeste organisaties gebruik van de onderstaande soorten archieven:

  • Personeelsarchief
  • Projectarchief
  • Dynamisch archief (voor de dagelijkse gang van zaken. (hieronder valt ook het afdelingsarchief)
  • Schaduwarchief. denk aan de persoonlijk gebruikte archieven van werknemers
  • Statisch archief (documenten worden niet meer voor de dagelijkse bedrijfsvoering gebruikt, maar moeten wel bewaard worden)
  • Historisch archief (documenten worden niet meer voor de bedrijfsvoering gebruikt, hoeven niet bewaard te worden, maar zijn wel interessant vanwege de historische waarde > bijvoorbeeld voor een stichting, museum of jubileumboek)

Meer informatie over archiveren vind je in de volgende boeken:

Reageer op dit artikel