vraag & antwoord

<strong>BoZ: Vereniging Brancheorganisaties Zorg</strong>

Geen categorie

ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN  werken samen in de vereniging Brancheorganisaties Zorg, de BoZ. De BoZ biedt de branches een voertuig om – als dat meerwaarde biedt voor alle brancheorganisaties – in gezamenlijkheid op te trekken. Deze gezamenlijkheid komt tot stand voor zover de aangesloten leden dit in BoZ-verband willen organiseren. De BoZ-leden […]

ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN  werken samen in de vereniging Brancheorganisaties Zorg, de BoZ.

De BoZ biedt de branches een voertuig om – als dat meerwaarde biedt voor alle brancheorganisaties – in gezamenlijkheid op te trekken. Deze gezamenlijkheid komt tot stand voor zover de aangesloten leden dit in BoZ-verband willen organiseren. De BoZ-leden bepalen de BoZ-agenda. Thema’s die zich voor deze agenda lenen zijn thema’s die naar hun aard de individuele branches overschrijden, bijvoorbeeld sectorale wetgeving, dan wel thema’s waar het gezamenlijk optrekken betere resultaten oplevert dan individuele actie.

Bron: Brancheorganisaties Zorg

Reageer op dit artikel