vraag & antwoord

Punt na citaat?

Geen categorie

“Als een zin eindigt op een citaat, komt er dan achter de aanhalingstekens nog een punt?” Een zin die eindigt op een citaat krijgt één punt. Dat is de punt van het citaat. Er volgt daarna niet nog een punt voor het eind van de hele zin. Sommige schrijvers twijfelen of de punt vóór of […]

“Als een zin eindigt op een citaat, komt er dan achter de aanhalingstekens nog een punt?”

Een zin die eindigt op een citaat krijgt één punt. Dat is de punt van het citaat. Er volgt daarna niet nog een punt voor het eind van de hele zin.

Sommige schrijvers twijfelen of de punt vóór of ná het aanhalingsteken moet staan. Doe jij dat ook? Denk dan aan de elda-regel uit de Schrijfwijzer van Jan Renkema. Elda staat voor eerst leesteken dan aanhalingsteken.

Dus: De directeur eindigde zijn toespraak met de woorden: “Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet en enthousiasme.” De punt is het leesteken. Die komt dus als eerste. Daarna volgt het aanhalingsteken.

Mocht het citaat eindigen met een vraagteken, dan volgt er nog wel een punt voor de hele zin. Je krijgt dan: Zij vroeg: “Wie eet er vanavond mee?”. En zelfs de zin Zei zij: “Wie eet er vanavond mee?”? is mogelijk. Maar fraai is het niet.

Ik begin met of ik begin aan?
Ik besef me… goed of fout?
25 elementaire schrijfregels [Vakbase]
10 tips voor webschrijven [Vakbase]
Boek: Schrijven met LEF- de psychologische kant
Training: Kei in taal

Reageer op dit artikel