artikel

Managementinzicht: 5 mindsets die een manager succesvol maken

Management

In de nieuwe serie managementinzicht behandelen we belangrijke modellen uit de organisatiekunde. Hier in deel 5: 5 mindsets die een manager succesvol maken.

Managementinzicht: 5 mindsets die een manager succesvol maken

Ga je je als assistant richten op een carrière binnen het bedrijf, dan wordt organisatiekunde en managementinzicht een must. De kaders van de organisatie bepalen dan eigenlijk hoe jij je als werknemer kunt richten op jouw werkzaamheden binnen het bedrijf. De juniorfunctie wordt ingeruild voor een mediorfunctie en je doel wordt dan uiteraard om de stap te kunnen maken naar de seniorfunctie binnen het bedrijf.

Hoe steekt een organisatie in elkaar, waar liggen de pijnpunten, hoe is de bedrijfscultuur en wat is de strategie van een onderneming? Belangrijke vragen die eigenlijk de backbone van de organisatie vormen in een steeds sneller ontwikkelende omgeving. Belangrijk voor jou als assistant om dat ook te weten, want de manier waarop de organisatie is ingericht bepaalt in hoge mate weer hoe je tegemoet kunt komen aan de wensen en behoeften van de buitenwereld.

Mintzberg pleit voor een andere mindset bij managers

Goed managen leer je niet door in een zaaltje naar een managementgoeroe te luisteren, maar door samen met anderen je eigen acties te bespiegelen. Dat zegt oer-managementgoeroe Henry Mintzberg. Het is een uitspraak die hem typeert. De oude meester (73) is nogal bescheiden over zijn eigen toonaangevende rol in het managementdiscours. Wat niet wil zeggen dat hij er geen uitgesproken standpunten op nahoudt. Over de bonuscultuur bijvoorbeeld is hij onverbiddelijk: puur narcisme. ‘Iedereen die een paar honderd keer meer verdient dan de gemiddelde werknemer in een bedrijf, is bezig het bedrijf kapot te maken’.

Mintzberg: belonen prestaties belachelijk

Mintzberg vindt het hele idee van belonen van prestaties belachelijk, want ‘succes op korte termijn is meestal een recept voor rampen op lange termijn’. Van het vaak gebezigde argument dat bedrijven dit soort megabedragen wel móeten betalen omdat ze anders niet de goede mensen binnen krijgen, wil Mintzberg ook niets weten. Hij draait het liever om: ‘Als je zulke salarissen betaalt, krijg je zeker de verkeerde mensen. Het levert horrible people op, neurotische persoonlijkheden, psychopaten die weten hoe ze zich naar boven moeten werken, maar niet hoe ze een bedrijf creatief moeten maken’.

Vijf mindsets van Mintzberg

Wat dan wél een goede manager maakt, weet de managementhoogleraar intussen vrij nauwkeurig. Vijf mindsets zijn cruciaal voor het lerend vermogen en dus het succes van een manager:

1. Reflectief
Voortdurende persoonlijke bespiegeling en zelfmanagement zijn noodzakelijk om zaken van alle kanten te kunnen bekijken.

2. Analytisch
Een goede manager beslist op basis van accuraat verzamelde data, maar is zich tegelijkertijd bewust van de beperkingen van deze gegevens.

3. Wereldlijk
Doordat ze inzicht hebben in verschillende culturen zijn goede managers in staat om hun zelfbeeld bij te stellen.

4. Samenwerkend
Managers moeten verschillende vormen van samenwerking kennen en beheersen, en ook kunnen reflecteren op hun eigen relatiemanagement.

5. Actiegedreven
Goede managers kunnen verandering initiëren en leiden, en tegelijk voor continuïteit zorgen door ‘skillful’ people management.

Bron: Peter Boerman in Management Team, 8 juli 2013. Zie: Managementimpact.nl

Reageer op dit artikel