Microsoft Teams
Word: tips en tricks
Kantoor van de toekomst: digimagazine
Tips voor een digitale verbeterslag
Maart 2017, de omslag naar digitaal werken
Haal alles uit Office 365