artikel

Driedeling in projecten: ik, wij, het

Plannen en organiseren

Een project bestaat uit drie delen: de het-, de wij- en de ik-kant. Het samenspel tussen tussen deze drie aandachtsgebieden is wat projectmanagement wordt genoemd.

Driedeling in projecten: ik, wij, het

Het soort project bepaalt de focus op het aandachtsgebied maar alle drie zijn nodig bij de uitvoering van het project. Traditioneel wordt de meeste aandacht besteed aan de het-kant, gevolgd door de wij-kant. De ik-kant blijft vaak onderbelicht, terwijl de ik de verbinding is met het project. In de ik-kant zit ontwikkeling van jou als projectassistent, als individu.

De het- ofwel structuurkant

De het-kant van projectmanagement is sterk gericht op de structuur van het project. Het gaat hier om de meest tastbare aspecten: het systeem, de structuur en de procedures. Denk aan de documenten, de deadline, het resultaat, de planning, de aanpak, de beheersingsaspecten en het besluitvormingsproces.

De wij– of samenwerkingskant

Dit zijn de sociale en relationele kanten die een rol spelen bij projecten. Samenwerken in een project is succesvol als er ook aandacht is voor thema-aspecten. Het gaat hierbij om vragen als:

 • Hoe kunnen we een goed team samenstellen?
 • Hoe kunnen we de kwaliteiten van het team in balans brengen met de projectopdracht?
 • Hoe krijgen we draagvlak voor het resultaat?
 • Hoe maken we de kans van slagen zo groot mogelijk?
 • Hoe krijgen we een soepele wisselwerking tussen projectteam en organisatie?

De ik– of leiderschapskant

De ik-kant ofwel binnenkant of leiderschapskant genoemd is tot nu toe een vrij onderschat deel van projectmanagement. Het gaat hierbij om vragen als:

 • Kan ik me verbinden aan de probleemstelling, de doelstelling, het resultaat en de effecten van het project?
 • Vanuit welke persoonlijke behoeften wil ik aan dit project meewerken?
 • Hoe kan dit project bijdragen aan mijn ontwikkeling en groei?
 • Hoe kan ik mijn kwaliteiten het beste inzetten in dit project?

Deze ik-kant verdient om twee redenen meer aandacht te krijgen:

 1. het is een principiële kwestie: werk hoort waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de persoonlijke groei en ontwikkeling. Naarmate dat meer het geval is, zien we dat zowel de organisatie als de werknemer daarvan profiteren.
 2. daarnaast is het zo dat motivatie en draagvlak voor een project te maken hebben met de mate waarin je je verbonden voelt. Hoe meer ruimte daarvoor is, hoe groter de inzet.

Auteurs: Pieter Hoekstra, Peter Vos en Jakob Zwinderman van Het projectassistentboek.

Power Projectassistent

Een dag vol tips, tricks en tools om een project optimaal te organiseren, assisteren en realiseren: Power projectassistent. Of lees je alvast helemaal in met Het projectassistentboek.

 

Reageer op dit artikel