artikel

Een project plannen in 6 fases

Plannen en organiseren

Een project plannen in 6 fases

Aan de slag met een project? Dan kun je een grote rol spelen door het project te structureren en beheersbaar te houden. Zo pak je het optimaal aan.

1. Initiatief fase

 • Wat is het eigenlijke probleem?
 • Wat moet het resultaat zijn?
 • Is de opdrachtgever betrokken?
 • Is de afbakening (wat doen we niet) helder?
 • Welke plaats heeft het resultaat in de organisatie?
 • Wie gaat de projectopdracht opstellen?

2. Definitie fase

 • Wat willen we bereiken?
 • Wat zijn de begrenzingen in tijd, geld, middelen?
 • Welke randvoorwaarden worden er verder gesteld?
 • Wordt er gefaseerd?
 • Wie zijn er bij betrokken?
 • Hoe gaan we om met communicatie?

3. Ontwerp fase

 • Hoe kunnen we het eindresultaat specificeren?
 • Welke gegevens hebben we nodig?
 • Kunnen we een activiteitenplan opstellen?
 • Kunnen we een tijdsplanning maken?
 • Kunnen we kosten specificeren?
 • Zijn de bevoegdheden duidelijk?
 • Is er een taakverdeling te maken?

4. Voorbereiding fase

 • Welk instructie moeten we maken?
 • Welke inkopen of hulpmiddelen zijn nodig?
 • Hebben we de informatievoorziening geregeld?
 • Is het draaiboek gereed?
 • Is er ook training en opleiding nodig?

5. Realisatie fase

 • Is de uitvoering conform planning?
 • Zijn de besturingen op afwijkingen correct uitgevoerd?
 • Is er een programma voor de nazorgfase?

6. Nazorgfase

 • Is het resultaat conform verwachting?
 • Is het beoogde effect behaald?
 • Zijn de restpunten opgelost?
 • Is er een onderhoudsprogramma opgesteld?
 • Is er een projectevaluatie uitgevoerd?

Training projectmanagement

Projectmanagment Tijdens deze intensieve driedaagse training leer je hoe je als managementondersteuner een gelijkwaardige rol krijgt bij het uitvoeren van projecten binnen je organisatie.

Nog wat handige info voor projecten

Reageer op dit artikel