checklist

Voordelen van assertief gedrag

Plannen en organiseren

Wanneer tien mensen tijdens een bijeenkomst over timemanagement gevraagd wordt wat ze lastig vinden in het optimaal gebruik van tijd, antwoorden er altijd een paar: ‘Ik heb moeite met nee zeggen!’.

Veel mensen willen (altijd) aardig gevonden worden en zijn bang dat nee zeggen betekent dat ze onaardig gevonden worden. Maar: mensen die bijna standaard instemmen met datgene wat een ander van hem vraagt, lopen een reëel risico om ‘gebruikt’ te worden.

Herken je jezelf hierin? Neem de uitdaging aan en investeer in jezelf. Hierna volgt een opsomming van wat assertief gedrag je allemaal kan opleveren.

  • Je bespaart tijd en energie: je neemt sneller beslissingen, die bovendien gebaseerd zijn op jouw eigen normen en waarden én je bespaart tijd bij het aanpakken van meningsverschillen. Je besteedt minder tijd aan piekeren en plannetjes smeden. Je bespaart een hoop tijd en stress omdat je je geen zorgen maakt of anderen van hun stuk gebracht worden door een reactie van jouw kant.
  • Je hebt meer zelfvertrouwen: je hebt een groter zelfrespect en je waardeert jezelf meer.
  • Je hebt een groter vertrouwen in de ander: je (h)erkent mogelijkheden en beperkingen van de ander.
  • Je hebt een grotere eigen verantwoordelijkheid: je neemt verantwoordelijkheid op basis van je eigen wensen, meningen, gedachten en gedrag. Je geeft de ander niet de schuld en je verontschuldigt jezelf ook niet.
  • Je hebt een grotere zelfbeheersing: je eigen gedrag wordt minder beïnvloed door externe factoren of interne emoties. Je eigen gedachten en gevoelens sturen je gedrag in de richting die jij zelf wilt.
  • Je creëert een grotere kans op ‘win-winsituaties’: je maakt goed gebruik van ieders vaardigheden, meningen en ideeën.
  • Je creëert prettige werkrelaties: mensen werken graag met collega’s die duidelijk zijn over wat ze wel en niet willen, uiteraard op een assertieve manier en niet op een agressieve manier.

Tips om nee te leren zeggen
Solliciteren: een lijstje met dont’s
Omgaan met moeilijke collega’s
Boek: Meer Power met timemanagement 3.0
Training: Effectief assertief

Reageer op dit artikel