checklist

Wat verstaan we onder ICT?

Plannen en organiseren

ICT, of voluit Informatie en Communicatie Technologie, is de ‘nieuwe’ benaming voor het oude IT, dat staat voor Informatie Technologie.

Een van de (vele) definities van ICT:

Informatie- en communicatietechnologie is het geheel van apparatuur, programmatuur en communicatievoorzieningen, alsmede de kennis en methoden om deze middelen toe te passen en te gebruiken in het kader van geautomatiseerde informatievoorziening.

ICT bestaat uit verschillende ‘componenten’:

  • de technische infrastructuur (apparatuur)
  • communicatiemiddelen
  • gegevens (gegevensverzamelingen)
  • applicaties (programmatuur)
  • informatievoorziening

Technische infrastructuur (TI)
De technische infrastructuur bestaat uit alle (fysieke) automatiseringsmiddelen voor het kunnen opslaan, bewerken en transporteren van gegevens. Daarbij kun je denken aan alle hardware zoals computers en al hun fysieke onderdelen, toetsenborden, muizen, modems, geheugen, gegevensdragers zoals harddisks, etc.

Communicatiemiddelen en –afspraken
De communicatiemiddelen en- afspraken bestaan uit alle middelen en afspraken (protocollen) waardoor het mogelijk is om apparatuur te laten communiceren en/of gegevens uit te wisselen. Denk aan telefooncentrales, verbindingen zoals glasvezel, coax, bekabeling voor communicatie (bijvoorbeeld glasvezel, UTP en telefoonbekabeling), en aan zaken die daarmee verband houden, zoals netwerkafspraken, protocollen en typologieën (TCP/IP, ATM, VPN, Wifi, LAN, WAN).

Gegevens
Voordat een programma wordt ontwikkeld, moet bekend zijn met welke gegevens het programma te maken krijgt. Het in kaart brengen van alle gegevens die opgenomen moeten worden is daarom een belangrijke voorbereiding. De gegevensstructuur biedt ruimte aan al die gegevens die opgeslagen (moeten) worden. Denk in de eenvoudige vorm bijvoorbeeld aan de naam-/adres-/woonplaatsgegevens van klanten. Bij het opzetten van de gegevensstructuur wordt ervan uitgegaan dat er zo weinig mogelijk gegevens dubbel worden opgeslagen.

Applicaties (software/programmatuur)
Een applicatie is de software waar jij als gebruiker bepaalde taken mee kunt uitvoeren. Microsoft Word is bijvoorbeeld een applicatie waarmee je teksten verwerkt.
Applicaties (toepassingsprogrammatuur) maken gebruik van (voor)geprogrammeerde functies en opgeslagen gegevens.

Informatievoorziening
De informatievoorziening van een organisatie is het geheel van activiteiten dat moet worden uitgevoerd om iedereen de informatie te verstrekken die nodig is om de toegewezen functies te vervullen. Zo beschouwd is informatievoorziening dus veel meer een organisatorisch dan een technisch begrip.

USB-sticks: praktische tips
Digitale veiligheid
Bestandsformaten PDF en ZIP
Boek: Strategische inzet van ICT
Training: Master of Science Business Information Strategy

Reageer op dit artikel