checklist

Evenement organiseren: doelgroep typeren

Plannen en organiseren

Om je evenement zo optimaal mogelijk op de doelgroep af te stemmen, breng je eerst een aantal kenmerken van je gasten in kaart.

Als je een evenement organiseert, is het zaak om alles – van locatie tot programma – zo optimaal mogelijk af te stemmen op de genodigden. Dat kan alleen als je je zo goed mogelijk inleeft in de doelgroep. Zodra bekend is wie een uitnodiging voor het evenement krijgen, ga je de gasten typeren die je verwacht.

Stel een profiel van de gasten samen en breng de volgende kenmerken en karakteristieken in kaart:

 • leeftijdscategorieën,
 • verdeling mannen/vrouwen,
 • opleidingsniveau, sociaal niveau,
 • soort werk (bijvoorbeeld kantoor of productie),
 • branche (bijvoorbeeld de ‘snelle’ reclamewereld of ietwat ‘stoffige’ accountancy),
 • interesses, hobby’s, lifestylekenmerken,
 • de mate waarin agenda’s druk bezet zijn (welke tijdstippen in het bijzonder?),
 • de mate waarin de gasten veel gewend zijn en hoge verwachtingen hebben (wat voor evenementen wonen zij bijvoorbeeld vaak bij?),
 • nationaliteit,
 • geloofsovertuiging,
 • woonplaats.

Checklist evenementen organiseren
Beslismodel relatie-evenementen
Onderhandelen over de prijs
Hoe houd ik op een personeelsfeest het alcoholgebruik in de hand?
Wat zijn de voor- en nadelen van collectief vervoer op een personeelsfeest?
Boek: Evenementen en kostenbeheersing
Training: Creatieve evenementenconcepten

Reageer op dit artikel