nieuws

Het ideale projectteam in 6 stappen

Plannen en organiseren

Het ideale projectteam in 6 stappen

Waarom werkt het ene projectteam beter dan het andere? Balans en verbinding zijn dé twee aspecten die hierop invloed hebben. Als projectassistent kun jij meesturen om van het team een goed werkend, ideaal team te maken. Zorg ervoor dat dit op de agenda komt van het projectoverleg.

Samen werken aan samenwerken

Ieder team kan zich ontwikkelen tot een ideaal team. Ideaal in de zin van: betere resultaten, elkaar aanvullen in de rol, controleerbare procedure van werken, nakomen van afspraken, goede onderlinge verhoudingen en meer waardering. Hier volgen de 6 stappen.

Het ideale projectteam in 6 stappen

Stap 1: visie en missie

Missie is het antwoord op de vraag ‘waarom doen we dit?’ De missie staat in deze stap centraal. Een heldere, aansprekende slogan helpt hierbij. Een missie als leidende titel die het team samenbindt. Stel deze missie dus aan de orde in het overleg. Een aansprekende titel voor het project verhoogt de herkenbaarheid en betrokkenheid.
Zo had kampioenbasketbalploeg Donar uit Groningen de yell ‘No prima donna’s’ (Van Morrison) om te onderstrepen dat ze een team waren, met de gedachte: ‘We zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. We gaan samen aanvallen en verdedigen’. Ze werden aan het eind van het seizoen Nederlands kampioen.

Stap 2: doelen en resultaten

Resultaten is het antwoord op de vraag: ‘wat gaan we doen?’ Wat wordt er van iedereen verwacht? Zet het om in praktische en haalbare doelen. Benoem met de projectleider de hoofdtaken en de verwachte resultaten voor elk teamlid.

Stap 3: taken en rollen

Teamrollen is het antwoord op de vraag ‘met wie gaan we het doen?’ Een ideaal team kent 5 rollen: creëren, stimuleren, controleren, produceren en organiseren. Het is slim om van tevoren te kiezen wie het beste bij het project passen.

Stap 4: werkafspraken en procedures

Werkafspraken is het antwoord op de vraag ‘hoe gaan we met elkaar om?’ Bijvoorbeeld: op tijd komen, afspraken nakomen, terugkoppeling geven. Vergaderen zorgt vaak voor ergernis, maar maak je de afspraak dat vergaderen pas zinvol is als er: een agenda is, een actielijst wordt gemaakt, en er op tijd begonnen en afgesloten wordt, dan levert de vergadering ook beter resultaat op. Projectvergaderingen worden zo zinvolle bijeenkomsten.

Stap 5: relaties en beleving

Relaties is het antwoord op de vraag ‘hoe zien we elkaar?’ Goede werkrelaties, elkaar zien en tijd nemen zijn essentieel. Gaat een groep goed om met een conflict, dan leidt dat zelfs tot betere samenwerking.

Stap 6: feedback

Feedback is het antwoord op de vraag ‘hoe houden we elkaar in balans?’ Geef regelmatig feedback: een kort compliment of een korte correctie. Ga uit van de feiten, spreek uit wat je waardeert of wat je wilt veranderen. Neem elkaar serieus en geef aandacht.

Auteurs: Pieter Hoekstra, Jakob Zwinderman en Peter Vos, Het projectassistentboek

Word jij projectmanager bij het volgende project binnen de organisatie?

  • Projectmanagement  – In deze 3 daagse training leer je hoe je als managementondersteuner een gelijkwaardige rol krijgt bij het uitvoeren van projecten binnen je organisatie.

Lees meer over projectmatig werken:

Reageer op dit artikel