nieuws

Lean secretariaat: 5 tips om te beginnen

Plannen en organiseren

Lean secretariaat: dat willen we allemaal wel. Maar waar moet je beginnen met verbeteringen aan te brengen? Marianne Smits, schrijver van het boek ‘Doen wat ertoe doet’, geeft 5 tips. 

Lean secretariaat: 5 tips om te beginnen

Tip 1: Agendabeheer optimaliseren

Het maken van afspraken hoort bij de kerncompetenties van een managementondersteuner. Toch gaat er op ieder secretariaat veel tijd verloren wanneer afspraken moeten worden verplaatst, omdat essentiële gegevens ontbreken in de afspraak. Het is daarom handig om een aantal spelregels te hanteren bij het maken van afspraken in de agenda.

Tip 2: Digitaal documentbeheer

Aan het zoeken naar informatie die je hebt gezien maar die je niet kunt vinden, besteedt de gemiddelde werknemer meer dan 25 minuten per dag. Dat is meer dan twee werkweken per jaar. Dit kost bedrijven 1.853 euro per jaar voor élke werknemer! Aldus een onderzoek door Mindjet, waarover Managersonline publiceerde. Organiseer je op een juiste manier het documentbeheer, dan verdien je dus harde euro’s voor je werkgever.

Tip 3: Vergadertijd verkorten

Managers besteden gemiddeld een derde deel van hun werktijd aan vergaderen. Het is maar de vraag hoe effectief al deze overleggen zijn. Dragen ze bij aan het doel waar je organisatie of afdeling voor staat? Jij als managementassistent kunt handvatten geven om de vergadertijd te reduceren en de effectiviteit te verhogen.

Tip 4: Fysiek indien nodig, digitaal waar het kan

Het plannen van een spoedbijeenkomst met meer dan drie personen is op veel secretariaten een grote uitdaging. Thuiswerkdagen, vrije dagen, opa- of omadagen of simpelweg andere afspraken plus reistijd maken het soms bijna onmogelijk snel te handelen. Denk anders: organiseer een videovergadering. Dit bespaart reistijd en kan vanaf elke locatie. De deelnemers hoeven dan niet meer te reizen. Dit bespaart tijd (en geld). Skype (voor bedrijven) of Facetime maken het gemakkelijk om zo’n meeting te organiseren, zowel voor het secretariaat als voor de deelnemers.

Tip 5: Weg met de bureaucratie

Er zijn allerlei hulpmiddelen ontwikkeld die op logisch en nuttig leken. Denk bijvoorbeeld aan het formulier voor het vastleggen van functioneringsgesprekken. Vaak zijn ze ontwikkeld om een ‘handvat’ te hebben voor het voeren van een gesprek. Inmiddels is bij sommige organisaties een P&O-functionaris belast met het bijhouden welke manager nog hoeveel van deze formulieren moet indienen. In plaats van inhoudelijk te checken of tijdens het gesprek de juiste onderwerpen zijn besproken. Dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Tips om die bureaucratie te voorkomen:

  • Start samen met je collega-managementondersteuners een inventarisatie van formulieren of andere ‘hulpmiddelen’.
  • Bekijk vervolgens of ze nog een doel dienen, dus nog van toegevoegde waarde zijn.
  • Bedenk of het een en ander niet eenvoudig digitaal te maken is.
  • Zijn de hulpmiddelen overbodig geworden, communiceer dit dan en laat ze vervallen.

Bovenstaande tips komen uit het boek van Marianne Smits Doen wat er toe doet, leaner werken op het secretariaat.

Trend: lean werken op het secretariaat

Wil je meer weten over lean werken op het secretariaat, lees dan het verdiepende artikel Lean werken is slimmer werken, juist op het secretariaat. Of bekijk het basisartikel Lean werken op het secretariaat: wat is dat? 

Lean werken op het secretariaat: best practices

Hoe je lean nu toepast in de dagelijkse praktijk vertellen vijf managementondersteuners:

Projectmanager Loe Kessels van Waternet
Freelance project- en managementondersteuner Margot de Jong van Office Services Houten
Lydia van den Bogaard, directieassistent bij Toyota Material Handling en gasttrainer bij Quadrant Advies
Annelie Peters, directiesecretaresse bij ZON fruit & vegetables
Johanna de Jong, project- en managementassistent Hanzehogeschool Groningen

Aan de slag met een lean secretariaat

Marianne licht haar tips verder toe tijdens haar training over dit onderwerp: Lean op het secretariaat en in de training POWERlean op het secretariaat. Hier leer je niet alleen hoe je processen lean kunt inrichten, maar ook welke eigenschappen ervoor nodig zijn. En hoe je lean communiceert, hoe je je grenzen afbakent en de juiste prioriteiten stelt. Voor de echte eindbazen is er nu de splinternieuwe masterclass Lean, waarin je in 3 dagen en op 3 locaties de ultieme lean ervaring ondergaat.

Gratis e-pocket Lean werken

Meer tips van Marianne vind je ook in de e-pocket Lean werken (gratis download)

Reageer op dit artikel