blog

Is het luxe, om je druk te kunnen maken om wat anderen van je vinden? Of je de goede kleren aan hebt, een leuke coupe, of je genoeg ideeën inbrengt in een vergadering. Of je te veel werkt of te weinig. Of je je kinderen te weinig ziet. Of je wel genoeg of juist te veel in het huishouden doet… of je geëmancipeerd genoeg bent. Of dat je maar doet alsof…

Contact
Fotograaf: Kees Winkelman

… en stiekem denkt dat jijzelf toch het allerbeste weet hoe het er thuis en in de opvoeding van je kinderen aan toe moet gaan. Jij bent immers toch – gekozen, aangewezen of zelf benoemd – Chef Multitasken? Je bent Hoofd Inkoop, Manager Afsprakenbureau en Baas Planning. Miss Perfect kortom.

Je begrijpt het al: dit zijn mijn gedachtespinsels die zich te pas en te onpas melden en een mist opwerpen, twijfel zaaien, aan de haal gaan met mijn goede bedoelingen en voor onrust zorgen. En vooral op momenten dat er stress ontstaat. Hoe. Moet. Dit. Nu. Weer. denk ik dan vertwijfeld.

Daarom was het stuk over hoe vrouwen de top bereiken met interviews erin met Vreneli Stadelmaier en Elisa de Groot voor mij een feestje om te lezen. [Zo bereiken vrouwen de top] Niet eens zo zeer omdat het over ‘de top’ gaat, maar over de hindernis die veel vrouwen (en enkele mannen) zullen herkennen, namelijk omgaan met het bedriegerssyndroom: het gevoel elk moment door de mand te kunnen vallen. Het gevoel van tekortschieten kan overweldigend zijn en je de adem benemen.

Maar. Dan blijkt vaak onverwacht, zonder dat ik nu precies weet hóé, dat er een Oplossing is. Misschien niet perfect. Maar een werkbare. Omdat er wat gebeurt. Eigenlijk juist op momenten dat ik naar iemand toe ga. En dan krijg ik zo maar iets terug. Een aardig mailtje, een compliment, een idee of tip van een collega, een onverwacht telefoontje, een persoonlijk verhaal. Iets wat mijn focus verlegt en mijn aandacht richt op verbinding met een ander. De controle een beetje uit handen geven, kwetsbaar opstellen.

Natuurlijk is je druk maken om wat een ander vindt een luxe, maar daar zijn we sociale dieren voor, gevoelig voor groepsdruk en goedkeuring. En dan blijkt dat het streven naar perfectie een illusie is, onwerkbaar, en dat het uiteindelijk allemaal neerkomt op contact met de mensen om je heen. En niet alles in je eentje willen doen.

Reageer op dit artikel