blog

Moeite met assertiever worden? Zo doe je het toch

Persoonlijke ontwikkeling

Moeite met assertiever worden? Zo doe je het toch

Wil jij graag assertiever zijn? Heb je moeite om jouw grenzen aan te geven en tegelijk andermans grenzen te respecteren? Coach en trainer Colinda Mertens geeft vijf tips om hier beter in te worden.

Sta je makkelijk toe dat anderen over je grenzen gaan? Dan komt dit waarschijnlijk omdat je weinig waarde hecht aan je eigenbelang, maar veel aan het belang van de ander. Dit wordt ook wel sub-assertief gedrag genoemd. Je laat dan (onbewust) jouw gedrag afhangen van wat de ander van je vindt, of van wat je dénkt dat de ander van je vindt.

Ga je snel over de grenzen van anderen heen? Dan komt dit waarschijnlijk omdat je juist meer waarde hecht aan je eigenbelang dan het belang van de ander. Dan neig je naar ‘agressief’ gedrag, zoals bijvoorbeeld dominant of te sturend gedrag, waardoor je de ander weinig ruimte geeft.

Respecteer je de grenzen van de ander én geef je jouw eigen grenzen aan? Dan hecht je evenveel waarde aan het belang van jezelf als aan het belang van de ander. Dit wordt het door velen zo gewenste assertief gedrag genoemd.

Assertiviteit gaat altijd over de relatie tussen jou en de ander. Je kunt namelijk niet in je eentje lekker assertief zitten te wezen. Als je assertief bent, wil dit zeggen dat je de ander niet groter maakt en jezelf niet kleiner, maar uitgaat van gelijkwaardigheid.

Misschien denk je nu wel dat je zou willen kiezen voor assertief gedrag, maar neigt naar sub-assertief gedrag. Maar het kan ook zomaar zijn dat je meer neigt naar ‘agressief’ gedrag, en ik zal je zeggen waarom. Zoals ik aangaf stel je bij ‘agressief’ gedrag jezelf boven de ander. Maar dit kan ook in een lieve, goed bedoelde vorm, en dat is door oververantwoordelijk of overzorgzaam te zijn. Dan is er namelijk geen sprake meer van een gelijkwaardige relatie van geven en ontvangen.

Wil je graag assertiever worden, maar lukt het je maar niet? Heb je al van alles geprobeerd maar krijg je het niet voor elkaar om assertiever te zijn? Ik geef je vijf tips waardoor het je wél gaat lukken om assertiever te worden.

1. Wees empathisch

Probeer je altijd in te leven in de ander en objectief te kijken naar het standpunt van de ander. Koppel dit in eerste instantie los van gevoelens of emoties en altijd vanuit de gedachte ‘ik ben oké, jij bent oké’.

Wat helpt is naar de situatie te kijken vanuit een onafhankelijke toeschouwer. Wat neem je waar? Wat zie je? Dit maakt het makkelijker om te kunnen kijken naar het belang van jou én dat van de ander.

2. Wees gelijk duidelijk

Geef zo snel mogelijk aan wat je wilt of wat je niet wilt. Niet alleen voorkom je zo vermijdgedrag (als je neigt naar sub-assertief gedrag), maar je geeft de ander ook de mogelijkheid hier rekening mee te houden. Op deze manier kun je samen kijken hoe je tot een overeenkomst kunt komen die voor beide partijen goed is.

Stel dat je manager ’s ochtends later begint en ook later op kantoor blijft, en dat jouw werktijden van 8.30 tot 17.00 uur zijn. Geef dan zo snel mogelijk aan dat je ook om 17.00 uur naar huis wilt kunnen gaan. Dat je best bereid bent om een keer iets langer te blijven, maar dan wel alleen als het werk absoluut niet kan wachten tot de volgende dag. Dan ben je namelijk duidelijk en kun je vervolgens in gesprek om te komen tot een oplossing die voor beiden goed voelt.

3. Communiceer vanuit de ik-vorm

Gebruik altijd de ik-vorm. Ik signaleer (feiten), dit doet het met mij (gevoelens), ik zou graag met je in gesprek willen over hoe we hier samen uit kunnen komen (gezamenlijke oplossing).

Luister vervolgens goed naar de reactie van de ander. Door samen te vatten wat je hebt gehoord en te checken of je het goed hebt begrepen, laat je merken dat je de ander echt hoort. Ga vervolgens kijken hoe jullie kunnen komen tot een afspraak waar jullie je beiden in kunnen vinden.

4. Reflecteer

Sta regelmatig even stil bij hoe assertief je bent. Geef jezelf een cijfer als het gaat om assertief gedrag. Stel dat je jezelf een 6 geeft. Wat maakt dan dat je tot een 6 bent gekomen en niet een 4? Vervolgens kijk je naar wat je kunt doen om van deze 6 een 7 te maken. Wat heb je nodig om dit te kunnen en wie kan je hiermee helpen?

5. Oefenen, oefenen, oefenen

Ga vooral veel met de genoemde tips oefenen. Het is vooral door het veel te doen dat je hier vaardig in gaat worden. Door dingen uit te proberen en te kijken wat het effect hiervan is, zal je merken dat je steeds assertiever wordt.

Dit gaat met kleine stapjes, maar weet dat vele kleine stapjes samen een grote stap vormen.

Over Colinda MertensColinda Mertens

Na 25 jaar gewerkt te hebben in diverse ondersteunende functies waaronder office manager, coördinator bestuurssecretariaat en bestuurssecretaresse, heeft Colinda in 2014 Happy Assistant opgericht. Door middel van trainingen en coaching leert zij managementondersteuners hoe je topondersteuning kunt verlenen met plezier en tóch op tijd klaar kunt zijn met je werk.

Lees van haar ook:

Verder werken aan jouw vaardigheden? Bekijk alle opleidingen van Management Support.

Reageer op dit artikel