checklist

14 regels voor duurzaam geluk

Persoonlijke ontwikkeling

Gelukkige mensen leven langer en gezonder. Gelukkige mensen zijn actiever en hebben meer energie.

Gelukkige mensen hebben een betere zelfbeheersing, zijn creatiever, weten beter om te gaan met stress en hebben meer zelfvertrouwen.

Reden genoeg om te werken aan je eigen geluksgevoel! Lees onderstaande regels eens goed door en probeer de vragen die erbij staan te beantwoorden.

De 14 regels van de Amerikaanse psycholoog dr. Michael W. Fordyce:

1. Wees actiever en blijf bezig
Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op de bank zitten, maar stel jezelf doelen, ga eropuit, onderneem eens iets nieuws, maak plezier! Gelukkige mensen gáán ervoor. Ze blijven niet langs de kant staan, maar proberen van alles uit. Spannende activiteiten dragen meer bij aan je geluksgevoel dan saaie, routinematige bezigheden. Haal het beste uit het leven, begin een nieuwe hobby, maak nieuwe vrienden, doe iets leuks!

Maak om te beginnen een plezierlijst met minimaal 20 activiteiten die je een goed gevoel geven en bedenk waarom jij vaak niet actief genoeg bent.

2. Trek meer tijd uit voor anderen
Gelukkige mensen zijn zeer sociaal. Andere mensen zijn een van de belangrijkste bronnen van geluk. Onderzoek heeft aangetoond dat de gelukkigste mensen degenen zijn die met anderen samenwerken. Ze zijn lid van clubs, groepen en organisaties.

Schrijf op: aan wie of wat wil jij meer tijd besteden?

3. Wees productief in een betekenisvolle baan
Gelukkige mensen vinden de ‘betekenis’ van hun baan van wezenlijker belang dan het prestige of inkomen. Ze doen wat ze graag doen.

Schrijf op: wat kun jij eraan doen om meer betekenis te ervaren in je baan?

4. Organiseer jezelf
Gelukkige mensen maken plannen en zijn georganiseerd. Ze hebben streefdoelen en een einddoel. Je hebt meer kans om te bereiken wat je wilt als je weet wat je wilt. Nu is het moment om je plan voor de komende dagen, weken, maanden en jaren te maken.

Schrijf op: weet jij wat jouw doelen voor de komende tijd zijn? Wat zou jij graag structureel beter plannen of opruimen?

5. Maak je geen zorgen
Gelukkige mensen piekeren niet, want dat is een onaangename bezigheid. Ze beseffen dat 90% van hun zorgen toch niet uitkomt en dat je je zorgen vaak toch niet kunt wegnemen. Als je een echte piekeraar bent, houd dan eens een zorgdagboek bij en kijk na een tijdje hoeveel van je zorgen zijn uitgekomen. Je zult zien dat je jezelf heel wat onnodig piekeren kunt besparen.

Waar pieker je veel over?

6. Koester lagere verwachtingen en ambities
Uit analyses blijkt dat gelukkige mensen bescheiden ambities en verwachtingen koesteren. Gelukkige mensen weten hoe ze teleurstellingen kunnen vermijden en hoe ze gelukkige verrassingen kunnen opwekken. Ze streven realistische doelen na. Ongelukkige mensen lijken nooit te bereiken wat ze willen. Niets en niemand is perfect, en als jij dat toch verwacht, dan zul je altijd ongelukkig blijven. Veel mensen denken ‘ik word gelukkig als…’ (ik een mooi huis heb, of een hoger inkomen, of de prins op het witte paard). Maar geluk ligt in het hier en nu. Je wordt niet zozeer gelukkig van het bereiken van je doelen, maar van prettig bezig zijn met betekenisvolle activiteiten.

Wat is jouw meest onrealistische doel?

7. Denk positief en optimistisch
Gelukkige mensen denken positief. Ze blikken vooruit naar begerenswaardige streefdoelen en zijn ervan overtuigd dat ze die streefdoelen zullen halen. Ze bekijken alles van de zonnige kant, hoe slecht de situatie ook is.

Waar denk jij nu structureel negatief over?

8. Kijk naar het heden
Gelukkige mensen leven in het nu. Ze blijven niet stilstaan bij het verleden en dromen niet over een geïdealiseerde toekomst. Gelukkige mensen hebben een positieve instelling. Als je nu niet gelukkig kunt zijn, waarom denk je dat het dan morgen anders is?

Waar ben je nu niet blij mee waar je eigenlijk wel blij over kunt zijn?

9. Maak werk van een gezonde persoonlijkheid
Gelukkige mensen zijn het toonbeeld van psychische gezondheid. Ze houden van zichzelf en aanvaarden zichzelf met al hun tekortkomingen. Daarnaast kennen ze zichzelf en kunnen ze daardoor gelukkige keuzes maken. Ze helpen zichzelf en zijn onafhankelijk.

Waar praat jij jezelf over naar beneden?

10. Ontwikkel een vriendelijke persoonlijkheid
Gelukkige mensen zijn bijzonder extravert en vriendelijk. Ze lachen veel en hebben gevoel voor humor. Ze zijn vriendelijk voor anderen en geven zichzelf daarmee een goed gevoel.

Wanneer ben jij niet aardig?

11. Wees jezelf
Gelukkige mensen zijn spontaan, natuurlijk en echt. Ze zeggen wat ze denken en voelen, en bekommeren zich niet veel om wat anderen over hen denken. Door jezelf te zijn voel je je vrij en authentiek.

Wanneer speel jij een rol?

12. Ban het negatieve
Gelukkige mensen luchten hun hart. Ze kroppen emoties en gevoelens niet op, want dat zorgt voor psychisch leed en fysiek ongemak. Hun motto is: ‘Veeg het van de baan of het veegt jou van de baan.’

Wat spreek jij niet uit?

13. Hechte relaties staan op nummer 1
Onderzoek bewijst dat niets een grotere invloed heeft op geluk dan een hechte liefdesrelatie of een nauwe vriendschaps- of familiebanden.

Welke hechte relatie zet jij niet op nummer 1?

14. Waardeer het geluk
Gelukkige mensen waarderen geluk en leren zichzelf hoe ze er meer van kunnen krijgen. Ze beseffen dat geluk extra jaren aan je leven toevoegt en extra leven aan je jaren.

Hoe ga jij ervoor zorgen dat je iets gaat doen met geluk? 

Tien redenen waarom gelukkige mensen productiever werken
Zeven tips voor meer werkgeluk
Werk-privéconflict staat geluk van vrouwen in de weg
Boek: Secretaresse en NLP
Training: Persoonlijke effectiviteit

Reageer op dit artikel