checklist

De voor- en nadelen op een rij

De werkkamer thuis blijft een aantrekkelijke arbeidsomgeving voor iedereen die wil besparen op reistijd en zich even wil afsluiten van geluidsoverlast in de kantoortuin. Maar er zijn ook nadelen aan deze werkvorm. Over preventie.nl zet de voor- en nadelen van thuis werken op een rij. Gebruik de voordelen om je manager of leidinggevende te overtuigen!

Voordelen voor de werknemer

 • Betere balans werk-gezin, uitvoeren van zorgtaken 
 • Minder reistijd 
 • Minder reiskosten 
 • Makkelijker doorwerken bij ziekte, minder ziekteverzuimdagen 
 • Concentratie en productiviteit 
 • Minder kinderopvang nodig (ouderdag/eerder thuis) 
 • Hogere arbeidssatisfactie, Het Nieuwe Werken is leuk!

Nadelen voor de werknemer

 • Isolement, minder spontane ontmoetingen en contacten met collega’s 
 • Inrichting werkplek thuis is van onvoldoende kwaliteit, de technische mogelijkheden zijn onvoldoende 
 • Grotere kans op stress door onduidelijke afspraken, je moet strak kunnen zelfroosteren en goed kunnen plannen 
 • Vermenging werk/privé; geen geregelde werktijden 
 • Idee dat het negatief is voor carrière

Voordelen voor de werkgever

 • Flexibiliteit van werknemers en de organisatie als geheel 
 • Efficiënte inzet van medewerkers 
 • Hogere productiviteit 
 • Betere balans werk-privé; geeft hoger gevoel van welzijn 
 • Minder kosten voor kantoorruimte door het invoeren van flexplekken 
 • Lagere kosten voor energie 
 • Lager ziekteverzuim 
 • Minder tijdverlies door verkeersproblemen

Nadelen voor de werkgever

 • Vormgeven nieuwe manier van leidinggeven 
 • Lastiger om controle te houden op thuiswerkers 
 • Thuiswerkers raken sneller en makkelijker overbelast 
 • Additionele ICT- en inrichtingskosten Arbo-wetgeving 
 • Fiscale aspecten 
 • Betrokkenheid 
 • Informele contacten 
 • Aanpassing organisatie

Voordelen voor de maatschappij

 • Minder woon-werk verkeer 
 • Milieuvoordelen; minder uitstoot van CO2 
 • Stimulans voor economie door concurrentie en innovatie 
 • Hogere arbeidsparticipatie vrouwen 
 • Betere balans werk-privé 
 • Lager ziekteverzuim

Nadelen voor de maatschappij

 • Minder accijnzen woon-werkverkeer 
 • Negatieve gevolgen voor sociale cohesie

Bron: www.overpreventie.nl

Reageer op dit artikel