checklist

Hoe bespreek je een slechte werksfeer?

Persoonlijke ontwikkeling

Voorkomen is beter dan genezen.

Liever voer je dit gesprek helemaal niet. Praat daarom regelmatig met het team en je leidinggevende, waarbij je niet alleen het werk maar ook de sfeer bespreekt. Door regelmatig met elkaar om de tafel te zitten, voorkom je dat kleine dingen uitgroeien tot grote problemen die je niet meer durft aan te kaarten.

Doe het snel.
Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Feedback komt het beste aan als het gaat over iets wat net is gebeurd.

Bereid je voor.
Dit kun je doen door het gesprek van tevoren te oefenen voor de spiegel, of met een vriend of vriendin. Niet alleen kun je zo rustig bepalen hoe je je verhaal gaat vertellen, maar leer je ook boosheid achterwege te laten. Boze gevoelens vertroebelen je argumenten.

Kies het juiste moment.
Het beste is een rustig moment waarop alle betrokkenen voldoende tijd voor elkaar hebben. En: snel na de gebeurtenissen waarop de feedback betrekking heeft.

Blijf bij jezelf.
Praat alleen over je eigen waarneming en beoordeel of veroordeel niet. Praat ook niet namens het hele team.

Wees concreet.
Bespreek herkenbare, concrete voorbeelden die jouw waarneming illustreren. Overdrijf niet. Gebruik bijvoorbeeld niet de woorden ‘altijd’ of ‘nooit’.

Kom met oplossingen.
Vertel wat jij denkt dat er concreet moet gebeuren en praat ook hier in de ik-vorm. Bijvoorbeeld: ‘Ik stel voor dat we de taken anders verdelen.’

Laat je boodschap bezinken.
Heb je rustig verteld wat je dwarszit en waarom? Laat dan een stilte vallen en vraag daarna naar een reactie.

Luister.
Er ontstaat dialoog nu jij weer kan reageren op de reactie van de ander. Doel is dat er begrip ontstaat en dat je samen naar een oplossing zoekt.

Geef niet op.
Het kan zijn dat de ander ontkent dat er iets mis is. Blijf dan om uitleg vragen. Houd verwijten voor je. Eventueel kun je voorstellen om er op een later moment op terug te komen.

Checklist Conflicthantering (1)
Checklist Conflicthantering (2)
Proactief taalgebruik: 15 tips
Kritiek geven (1)
Kritiek geven (2)
Gesprekstechnieken: vragen stellen
Gesprekstechnieken: luisteren
Boek: Samenwerken met uw baas
Training: Uitspreken en aanspreken

Reageer op dit artikel