checklist

Houd je arbeidsmarktwaarde op peil; 5 tips

Persoonlijke ontwikkeling

1. Volg bij het op peil houden c.q. verhogen van je arbeidsmarktwaarde je eigen koers. 

Kijk waar je bent en waar je naartoe zou willen en stel jezelf de volgende vragen:

Is dit nog steeds mijn branche?
– zit ik hier nog op mijn plek?
– hoelang wil ik nog voor deze organisatie werken?
– wat zijn de voor- en nadelen van mijn functie?
– zit er nog groei in?
– wat wil ik nog bereiken en wat is daarvoor nodig?

2. Wees  je bewust van je plek in de organisatie
Wil je verder groeien, wat zijn dan de mogelijkheden? Zit je qua salaris aan de top? Wat moet je doen om te kunnen groeien? Is dat realistisch binnen het bedrijf waar je werkt? Is er concurrentie en wat heeft die in huis aan opleiding en ervaring?

3. Pak je kansen in elke functie
Nut je opleidingsbudget uit. Kijk aan welke projecten je kunt bijdragen. Ken je sterke en zwakke kanten: investeer in je zwakkere vaardigheden en spijker ze bij. Denk na over toekomstige wensen, wat daarvoor nodig is en waaraan je nu al kunt werken.

4. Documenteer jaarlijks wat je hebt gedaan
Werk je cv bij: welke opleidingen deed je, in welke projecten heb jij een rol gespeeld? Wat waren je taken en verantwoordelijkheden? Welke competenties zijn benut en waarin kwam dat tot uiting?

5. Maak heldere afspraken met je leidinggevende over je persoonlijke ontwikkeling
Zorg dat je geen vanzelfsprekendheid bent; jij bent net zo goed een medewerker die moet worden gestimuleerd in haar ontwikkeling. Investeren in jezelf is niet alleen een zaak van de werkgever: ook jij kunt daar een aandeel in nemen (tijd, kosten) en daardoor minder afhankelijk worden van je werkgever. Bovendien laat je, als je er ook zelf in investeert, zien dat je gemotiveerd bent.

Verdieping
Loopbaangesprek voeren [vakbase]
Future Proof skills [training]

Reageer op dit artikel