checklist

Duurzaam inzetbaar zijn? Gebruik deze 5 basics

Persoonlijke ontwikkeling

Er zijn vijf basisprincipes die je kunt hanteren als graadmeter om te beoordelen of je binnen je eigen loopbaan duurzaam inzetbaar bent. Bekijk ze alle vijf en maak de balans op. Het is immers jouw loopbaan.

Duurzaam inzetbaar zijn? Gebruik deze 5 basics

Basic 1: Ontdek je talent en maak het concreet en zichtbaar

Mensen hebben niet altijd in de gaten waar ze eigenlijk goed in zijn. Wat is eigenlijk jouw specifieke talent? Kun jij dat in één zin vertellen? Probeer maar. Lastig hè! Vaak weten jouw collega’s heel goed wat jouw talent is, maar het blijft onuitgesproken.
Als je dus zelf niet in staat bent je specifieke talent te benoemen, vraag het eens aan je collega’s. Zij weten het vast wel. Er zijn wel eens mensen die op kantoor heel teruggetrokken zijn, je hoort nooit wat van ze, het is alsof ze er niet zijn. Maar in hun vrije tijd coachen ze een jeugdvoetbalteam en zijn ze heel actief in het lokale verenigingsleven. Dat is bijzonder, waarom zetten ze hun talent dan niet in voor hun werk?

Zodra je in staat bent je talent te benoemen, ga je op zoek naar een manier om je talent het beste kunt laten schitteren in je werk. Bij wat voor taken komt je talent het beste tot uiting? Zie ook basic 5, ‘job crafting’.

> Lees ook: Tips om te werken vanuit je talent

Basic 2: Update je cv ieder jaar

Tot voor kort beschouwden we ons cv als een statisch document. Alleen als je van baan veranderde, dus hoogstens om de 3-4 jaar, werd het cv bijgewerkt. Maar vandaag de dag is het van belang dat je je cv jaarlijks bijwerkt. Wat heb je het voorbije jaar gepresteerd? Wat voor grenzen heb je verlegd, ook al veranderde je op het oog niet van baan? Welke nieuwe invulling heb je gegeven aan je functie?
Het cv is al lang niet meer een opsomming van opleidingen, functies, werkgevers en talenkennis. Het zegt ook iets over wie je bent. Als je openstaat voor verandering, blijkt dat niet alleen uit het feit dat je om de 3 jaar van baan verandert, het blijkt ook uit de invulling die je geeft aan je huidige baan.

Basic 3: Wordt regisseur van je eigen loopbaan

Duurzame inzetbaarheid betekent dat je echt zelf regisseur wordt van je (werkende) leven, we noemen dat zelfregie. Niemand anders dan jij zit aan de knoppen. Je bepaalt zelf welke vaardigheden je kunt ontwikkelen. Er is vast iets waar je al tijden tegen aan loopt, waarvan je donders goed weet dat je ‘er iets aan zou moeten doen’, maar het niet doet, uit gemakzucht, door uitstelgedrag of de angst om je grenzen te verkennen.

In ieder functionerings- of beoordelingsgesprek komt dat ‘dingetje’ terug, ‘een beetje assertiever worden’, ‘niet alles als kritiek op je persoon ervaren’, ‘halt roepen voor het te laat is’ enzovoort. Iedere keer weer moet je glimlachen van herkenning, maar je doet er niets aan. Pas wanneer je bereid bent onder te ogen zien wat je bij jezelf kunt ontwikkelen, en daadwerkelijk actie onderneemt, zet je een eerste stap naar duurzame inzetbaarheid. Eén ding: je bent nooit echt helemaal klaar. Er is altijd nog wel een vaardigheid die je verder kunt ontwikkelen. Je hele werkende leven lang.

Basic 4: Praat over je ontwikkeling met je leidinggevende

Medewerkers voelen vaak schroom om met hun leidinggevende openlijk te praten over hun eigen ontwikkeling. Dat betekent namelijk een erkenning dat je niet de perfecte medewerker bent. Nou ja, dat ben je dus niet. Niemand is perfect, iedereen heeft wel een ontwikkelpunt. Stap dus maar over die drempel heen en kaart je ontwikkeling aan met je manager. Misschien zit die ook al lang te wachten op een opening, maar ook hij of zij durft er niet over te beginnen. Dat zou zomaar kunnen, je leidinggevende is namelijk ook niet perfect.

Vervolgens kun je met je leidinggevende bepalen hoe je taakinhoud kan wijzigen zodat je talent het beste tot zijn recht kan komen, in combinatie met het ontwikkelpunt wat is gedefinieerd. Door open in gesprek te gaan zet je een eerste stap naar je eigen ontwikkeling. Immers je leidinggevende heeft de sleutel in handen om het nodige budget vrij te maken, én hij bepaalt ook wat je taken zijn. Bovendien schept het een verplichting. Nu je dit hebt aangegeven, heb je jezelf verplicht om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Wees ervan overtuigd dat je leidinggevende ongetwijfeld bereid is je te helpen.

Basic 5: Jobcrafting – boetseer je baan

Jobcrafting betekent dat je zodanig zelf invulling geeft aan je werk dat je talent het beste geprikkeld en benut wordt. Professionals die aan jobcrafting doen ervaren dat zij het werk op die manier als meer betekenisvol ervaren en dat ze zich meer identificeren met het werk. Jobcrafting, of het boetseren van je werk, kun je op de volgende manieren doen:

  1. Taak boetseren: bijvoorbeeld door afspraken te maken met een collega hoe jullie gezamenlijk het werk verrichten.
  2. Relatie boetseren: bijvoorbeeld door na te gaan met wie je en hoe vaak je wil samenwerken aan een bepaalde opdracht.
  3. Perspectief boetseren: bijvoorbeeld door je taak vanuit een ander perspectief te bekijken, het grotere verband te zien.

Jobcraften doe je binnen je huidige baan, tenminste, als je daar de ruimte voor krijgt of pakt. Het gaat er dan om dat de invulling van je baan aansluit bij wat je goed kunt. Krijg je die ruimte niet, leg je daar niet bij neer en zoek een andere baas voor het te laat is.

Duurzaam inzetbaar zijn

Als je al deze stappen hebt gezet ben je in staat om daadwerkelijk je eigen loopbaan in handen te nemen, en een leven lang lekker te werken. Je wordt baas van je eigen werk. Je gaat daadwerkelijk je talent inzetten. Het gevolg is dat je fluitend naar je werk gaat, iedere dag. Want je weet: ik ben bezig met waar ik goed in ben, ik kan mijn talent ten volle ontplooien en ik zet concrete stappen in mijn ontwikkeling. Als je dat blijft doen, wordt je een gelukkig mens.

Door Henk Veenhuysen van www.ikovertrefme.nl. Lees de uitgebreide versie van dit artikel hier

Persoonlijk relevant blijven

Hoe weet jij jezelf en je omgeving te inspireren en collega’s of relaties mee te krijgen? Hoe kun je meer de verantwoordelijkheid oppakken? Zorg jij voor actieve sturing op je marktwaarde en je carrière? Waar wil jij naar toe als professional (toekomst)? Welke comfortzone remt je? Enkele vragen over je duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt die jou wellicht bezig houden… Wil jij in actie komen en persoonlijk relevant blijven voor jezelf en de organisatie op de lange termijn, schrijf je dan in voor de training Persoonlijk relevant blijven van Jocelyn Rebbens.

Reageer op dit artikel