nieuws

Kinderopvang tien procent duurder

Persoonlijke ontwikkeling

De prijzen van de kinderdagverblijven zijn dit jaar met tien procent gestegen ten opzichte van 2002.

De prijs van de buitenschoolse opvang is met vijf procent en de prijs van de opvang door gastouders met negen procent gestegen. De prijsstijgingen liggen ruim boven de gemiddelde prijsstijging over 2002 van 3 procent. Dit blijkt uit het rapport ‘Prijzen in de kinderopvang 2003’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek is gehouden onder 200 ondernemingen met als peildatum 1 januari 2003.

PERSONEELSKOSTEN

De hogere kosten worden vooral veroozaakt door toegenomen personeelskosten. Kinderopvanginstellingen rekenen in 2003 gemiddeld 4,97 euro per uur voor de opvang van een kind. De buitenschoolse opvang vraagt 5,09 euro per uur en gastouders rekenen gemiddeld 4,64 euro per uur.

Reageer op dit artikel