nieuws

Secretaressesalaris flink gestegen!

Persoonlijke ontwikkeling

Het gaat de goede kant op met het salaris van de secretaresse. Dit jaar zijn jullie gemiddeld 10,5 procent meer gaan verdienen.

Jaren was er geen noemenswaardige groei te bespeuren in het salaris van de Nederlandse secretaressen maar vorig jaar keerde het tij. Secretaressen begonnen aan een inhaalslag en gingen meer verdienen. En, de trend zet door! Dit jaar kunnen we spreken van een turbostijging: de secretaressen gingen er 10,5 procent op vooruit!

Management Support deed ook dit jaar samen met onderzoeksbureau Berenschot onderzoek naar het secretaressesalaris. Op ManagementSupport.nl en in Management Support Magazine konden jullie de salarisenquête 2002 invullen. 15.238 secretaressen (10% van het totale aantal secretaressen in Nederland) stuurden hun gegevens op.

SALARIS EN FUNCTIE

Het gemiddelde secretaressesalaris ligt nu op € 2341,-. Vorig jaar was dat € 2119,-, een verschil van € 221,-!

Wat zijn de gemiddelde salarissen in 2002?

functie   gemiddeld salaris    gemiddelde leeftijd   
Secretaresse van een Lid RvB    2944 euro   40   
Secretaresse van de Voorzitter RvB    2864 euro   39   
Office Manager    2590 euro   34   
Directiesecretaresse    2544 euro   36   
Management Assistente    2336 euro   33   
Afdelingssecretaresse    2080 euro   32   
Secretaresse    2057 euro   31   

Over de gehele linie groeit het secretaressesalaris met 10.5%. Deze enorme groei overstijgt de inflatie flink. Met een inflatie van rond de 3 procent, houdt je er dus een koopkrachtstijging van ruim 7 procent aan over.

Uiteraard is er een verband tussen salaris en leeftijd: hoe ouder de secretaresse, hoe hoger het salaris. Een uitzondering hierop vormt de Office Manager; zij verdient gemiddeld meer dan de oudere directiesecretaresse. Een verklaring is dat Office Managers veelal (30%) een hbo-opleiding hebben genoten, tegen 17% van de directiesecretaressen.

De belangrijkste uitkomsten van het salarisonderzoek kun je nalezen in de rubriek Persoonlijke Groei en in het novembernummer van Management Support Magazine.

Reageer op dit artikel