nieuws

Vrouwen vaker ziek door huishoudelijk werk

Persoonlijke ontwikkeling

Het ziekteverzuim van vrouwen hangt samen met hun persoonlijke gezondheid en de zwaarte van hun werk thuis. Zij zijn gemiddeld 12,6 werkdagen per jaar ziek en mannen 10 dagen per jaar.

Het ziekteverzuim van vrouwen hangt samen met hun persoonlijke gezondheid en de zwaarte van hun werk thuis. Zij zijn gemiddeld 12,6 werkdagen per jaar ziek en mannen 10 dagen per jaar.

Het verschil in verzuim wordt vooral veroorzaakt door de persoonlijke gezondheid en het aantal uren huishoudelijk werk van vrouwen  (beide veroorzaken 1,6 ziektedagen per jaar meer dan bij mannen). Dat blijkt uit onderzoek van TNO Arbeid.

Van het werk thuis leveren vooral het aantal uren huishoudelijk werk per week een bijdrage aan het verhoogde aantal verzuimdagen van vrouwen. Zij besteden gemiddeld meer uren per week aan huishoudelijk werk dan mannen. Die meer uren huishoudelijk werk gaan gepaard met meer verzuimdagen, en daarmee verzuimen vrouwen anderhalve dag per jaar meer dan mannen.

Volgens TNO Arbeid moeten overheid en bedrijfsleven een goede afstemming tussen werk- en privé-leven bevorderen. Het gaat dan om het aanbieden van soepele verlofregelingen, flexibele aanvangs- en eindwerktijden en goede kinderopvang.

Reageer op dit artikel