nieuws

Werk en prive moeilijk te combineren

Persoonlijke ontwikkeling

Werknemers hebben het druk. Ze kunnen werk, zorg en scholing moeilijk combineren.

Doordat vrouwen meer zijn gaan werken en mannen niet meer zijn gaan zorgen, zijn de zorgtaken onder druk komen te staan. Werknemers kunnen werk, zorg en scholing nog altijd moeilijk combineren. Dat blijkt uit onderzoek door de FNV.

DRUK VERLICHTEN

De werknemers denken dat regelingen als flexibele arbeidstijden, thuiswerken, opleidingen onder werktijd en een persoonlijk opleidingsbudget de druk kunnen verlichten, maar die mogelijkheden zijn er nog onvoldoende. Ze zijn ontevreden over de faciliteiten die hun werkgevers bieden voor onbetaald verlof, vroeger pensioen, zorg en scholing. Wel zijn ze tevreden over het aantal vrije dagen. De werknemers vinden het creëren van oplossingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemer, werkgever, sector en overheid. Hun eigen verantwoordelijkheid schatten zij op 20 tot 30 procent.

Reageer op dit artikel