nieuws

Breng je gedachten in kaart

Persoonlijke ontwikkeling

GEDACHTENKAART

Bij de mind mapping techniek maak je een gestructureerde kaart van je gedachten: een ‘mind map’. De mind map is te vergelijken met een plattegrond van een stad: een centraal plein, hoofdstraten, zijwegen en bruggen. Het voordeel van de mind map is dat je een bepaald item overzichtelijk kunt uitwerken en weergeven, en in een oogopslag kunt zien waar de verbanden liggen. Mind mapping kun je op veel (werk)zaken toepassen, bijvoorbeeld tijdens een brainstorm, bij het maken van aantekeningen, het voorbereiden van een presentatie of om je werkzaamheden in kaart te brengen.

MAAK EEN MIND MAP

Voor het maken van een mind map heb je niet meer nodig dan een pen en papier. Het vel papier leg je horizontaal zodat je meer werkruimte hebt om je gedachtenkaart te tekenen. Je werkt vanuit het midden van je papier naar buiten toe. De eerste stap is het kiezen van een onderwerp, plaats dit centraal op je vel en omcirkel het. Vervolgens ga je de kaart uitwerken. Vanuit het centrum trek je hoofdlijnen naar buiten, langs elke lijn schrijf je de naam van het subonderwerp dat bij het hoofdonderwerp hoort. De hoofdlijnen kun je weer laten vertakken en bij die lijntjes schrijf je ook de bijbehorende namen. Maak zoveel zijlijnen als je denkt nodig te hebben om de onderwerpen verder te specificeren. Met pijlen en lijnen kun je verbanden tussen de verschillende onderwerpen aangeven.

EEN KLEURRIJKE KAART

Een mind map is een visueel hulpmiddel. Om de afzonderlijke onderwerpen nog duidelijker aan te geven kun je verschillende kleuren gebruiken. Elke ‘hoofdweg’ geef je een aparte kleur, en dezelfde kleur(nuances) kun je hanteren voor de gerelateerde onderwerpen.

Reageer op dit artikel