nieuws

Goede voornemens; hoe houd je ze vol?

Persoonlijke ontwikkeling

Tips

1) Verander de woorden ‘goede voornemens’ in ‘beloftes aan jezelf’. Dan is het meteen minder vrijblijvend.

2) Formuleer je belofte als een doel. Hoe SMART is jouw doel?
S = Specifiek
M = Meetbaar
A = Acceptabel
R = Realistisch
T = Tijdgebonden

3) Schrijf je motivatie op. Waarom heb je je dit voorgenomen? Welke voordelen zijn er? Zijn er ook nadelen? In hoeverre win jij erbij? Schuif je van 3 naar 8, of van 6 naar 7 op de schaal van jouw tevredenheid? Is het dus de moeite waard voor je?

4) Visualiseer wat er precies verandert als je je belofte gedurende een bepaalde tijd hebt volgehouden.
Bijvoorbeeld: ‘Als ik nee zeg tegen werk dat ik er niet bij kan hebben in mijn werkweek, kan ik in de weekenden tijd besteden aan: mijn gezin/tuinieren/lezen/…’

5) Bedenk in welke situatie je eerder succesvol was met een goed voornemen. Waar haalde je je motivatie en zelfdiscipline vandaan?

6) Schrijf je goede voornemen in je agenda en zet op een vaste dag in trefwoorden neer wat je er die week voor hebt gedaan. Noteer er ook beloningen bij. Kleine voor tussentijdse succesjes, grotere als je je einddoelen hebt gehaald.

7) Vertel over je voornemen. Mensen kunnen je erbij ondersteunen.

8) Bereid je voor op situaties waarin het moeilijk zal zijn je aan je voornemen te houden. Welke middelen heb je om het vol te houden? Maak bijvoorbeeld een mindmap met trefwoorden en hang hem op een plaats waar je hem makkelijk kunt bekijken op moeilijke momenten.

De beste wensen voor het nieuwe jaar?
Wat zijn SMART-doelen?
Wat is mindmapping?
Boek: Taalanker NLP
Training: Persoonlijke effectiviteit

Reageer op dit artikel