nieuws

Maak je persoonlijk werkkompas

Persoonlijke ontwikkeling

Een persoonlijk werkkompas is effectief en doeltreffend wanneer je je functie en taken als managementondersteuner wilt beschouwen. Zo kun je toetsen of dat wat je doet nog bij jou past en of het binnen je werkcarrièreperspectief valt. Maar het is ook handig in tijden van functioneringsgesprekken, bila’s, een gewenste promotie of een nieuwe baan! Jocelyn Rebbens gaat hier uitgebreid op in tijdens de workshop Relevant blijven voor je organisatie en jezelf en licht hier alvast het kompas toe.

Maak je persoonlijk werkkompas

Bezieling

Simon Sinek (Start met het Waarom, 2008) focust op persoonlijk leiderschap en bezieling in werk. Kijk maar eens op Youtube naar zijn TedTalks. Hij heeft een pakkende visie waarom juist succesvolle leiders en professionals hun dromen, ideeën en visie niet alleen groot verwoorden, maar ook waarmaken. Hij noemt het: de 3 gouden cirkels. Het boek van Wouter Hart (Verdraaide Organisaties, 2012) heeft dezelfde strekking.
Een korte toelichting. Vaak beginnen mensen zichzelf voor te stellen met ‘Ik ben die-en-die en ik doe dat en werk daar en ik ben daar-en-daar verantwoordelijk voor’.
Het wordt al snel saai om naar te luisteren! Vervolgens vertellen ze nog hoe ze werken, maar waarom en wat hen nu drijft en bezielt blijft achterwege. Ze vertellen dus van buiten naar binnen.

Van binnen naar buiten

Succesvolle professionals doen het net andersom: zij vertellen wat hen drijft en inspireert, waarom zij die droom hebben. Kijk maar eens naar Apple, Starbucks, Southwest Airlines, Virgin, Ghandi… Zij vertellen van binnen naar buiten… Dit boeit veel meer én het helpt je te toetsen of je de dingen doet die bij jou als persoon en bij je functie passen.

Begin vanuit je ambitie, missie en drijfveren

Tip: Start met je ‘Gouden Werkkompas’!

  • Waarom deze baan/organisatie/leidinggevende? (missie, drijfveer, bezieling, ankerpunt, bestaansreden)
  • Hoe voer jij je werk uit? (gedrag, interactie, afspraken, processen, systemen, inter-/intrapersoonlijk)
  • Wat lever je? (output, regels en procedures, activiteiten, taken, agenda)

Vind je het lastig? Kom dan naar de workshop Relevant blijven voor je organisatie en jezelf, waar we gezamenlijk met dit thema aan de slag gaan.

Reageer op dit artikel