nieuws

12 onmisbare vaardigheden voor succes

Persoonlijke ontwikkeling

Succes. Het lijkt vaak of het komt aanwaaien, terwijl er tegelijkertijd ook mensen zijn die zoveel talent hebben of zo hun best doen, maar toch falen. Waar komt dat door? Margriet Sitskoorn, hoogleraar Klinische neuropsychologie en auteur van onder meer ‘Het maakbare brein’ en ‘IK2 – De beste versie van jezelf’, noemt twaalf vaardigheden die bepalend zijn.

12 onmisbare vaardigheden voor succes

1. Focus

Dat is de vaardigheid om je te concentreren op de juiste dingen op het juiste moment. Daarbij hoort niet alleen het vasthouden van focus op het moment dat het belangrijk is, maar ook het loslaten ervan. Dus pieker niet over een businessvraagstuk als je met je partner uit eten bent, en denk niet aan je zieke dochtertje als je besloten hebt een oppas te bellen en zelf naar die belangrijke vergadering te gaan.

2. Emoties reguleren

Natuurlijk moet je soms je hart volgen, maar je moet je emoties niet de boventoon laten voeren. Emotie kan motiverend werken, maar je moet soms ook bewust even op de rem trappen. Wie zijn emoties goed kan reguleren, kan bijvoorbeeld veel beter met stress omgaan.

3. Theory of Mind

Dit is het inschatten van gedachten, gevoelens en vervolgstappen van een ander en daar je eigen tactiek op aanpassen. Het is buitengewoon belangrijk als je anderen wilt meekrijgen of iets wilt verkopen, bijvoorbeeld als je een idee wilt pitchen bij het management.

4. Prosociaal gedrag

Dit is gedrag waarbij je niet jezelf vooropstelt, maar het belang van de groep als geheel. Kun je over je eigen schaduw heen springen en een beslissing nemen die het gehele bedrijf ten goede komt? Gebrek aan prosociaal gedrag is een reden dat veel oorlogen maar blijven voortduren.

5. Werkgeheugen

Net als computers heeft ook ons brein twee vormen van geheugen. Het ene kun je bevragen (wanneer zijn we ook al weer naar Toscane op vakantie geweest?), het andere draait geruisloos op de achtergrond en zorgt ervoor dat taken soepel verlopen. Je spreekt je werkgeheugen bijvoorbeeld aan als je je houdt aan de planning die je hebt gemaakt voor die dag. Je doet dat zonder daar voortdurend bij stil te staan, maar je bent je op de achtergrond wel bewust dat een vergadering niet teveel mag uitlopen omdat je anders met andere werkzaamheden in het gedrang komt.

6. Een reëel zelfbeeld

Er wordt in de media zoveel gerept over het belang van een positief zelfbeeld, dat niemand meer durft te zeggen dat er ook kanten aan jezelf zitten die je eigenlijk niet zo leuk vindt en die je in de weg zitten. Toch is een eerlijk zelfbeeld belangrijk om succes te hebben. Vraag eens aan mensen in je omgeving wat zij jou zouden adviseren om verder te komen.

7. Werk kunnen plannen

Kun je een grote opdracht opdelen in verschillende deeltaken zonder dat daarmee de samenhang verloren gaat? Hoe beter je in staat bent een planning te maken, deelopdrachten aan anderen uit te besteden en dit op te volgen, hoe succesvoller je zult zijn.

8. Dingen kunnen organiseren

Dit sluit weliswaar aan bij werk kunnen plannen, maar het is niet hetzelfde. Organiseren is meer de manier waarop je een taak oppakt, terwijl werk plannen betrekking heeft op het goed omgaan met de omvang van een taak.

9. Kunnen beginnen

Stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kunt doen. Verzin geen excuses om iets uit te stellen, begin gewoon.

10. Kortetermijnprikkels onderdrukken en langetermijnvoordelen laten prevaleren

Je hebt misschien wel eens gehoord van de marshmallow-test: een kind krijgt een marshmallow en wordt enige tijd door de onderzoeker alleen gelaten met de boodschap: als je deze marshmallow niet opeet, krijg je een tweede als ik terugkom. Kinderen die deze test doorstaan, zijn op lange termijn succesvoller dan kinderen die voor de kortetermijnprikkel gaan. Het is precies dezelfde vaardigheid die je als volwassene nodig hebt om een dieet te kunnen volhouden, een studie af te ronden of kinderen op te voeden.

11. Zelfreflectie

Ben je in staat jezelf te monitoren en daar volledig eerlijk in te zijn? Kun je bijsturen als je je eigen rol niet goed oppakt? Wie regelmatig stilstaat bij zijn eigen functioneren, zal eerder geneigd zijn zijn gedrag of tactieken aan te passen om succesvol te zijn.

12. Flexibel zijn

Hoe goed kun je omgaan met veranderingen? Ben je bijvoorbeeld in staat om voor één probleem meerdere oplossingen te bedenken? Blijf je rustig of raak je in de war als een opdrachtgever ineens met nieuwe taken komt die helemaal niet in je agenda passen? Kun je je plan aanpassen als omstandigheden je daartoe dwingen?

Het goede nieuws is: deze vaardigheden zijn te trainen. Wie dat doet, zal merken dat hij succesvoller wordt.

Auteur: Mirjam Hulsebos

Verdieping

Maak als assistant slim gebruik van de ongekende mogelijkheden van je brein en doe mee met de training Powerbrein voor de assistant!

Boekentip

En lees ook bijvoorbeeld IK2, het nieuwste boek van Margriet Sitskoorn. In deze video vertelt ze wat je daaraan hebt.

Smart Brains-serie

Je executieve brein
Stel je bloot aan wat je moeilijk vindt
Hoe empathisch is je manager?
Eigenschappen die leiden tot succes
Multitasken maakt traag en humeurig
Pijn en genot leiden je brein op het werk
Kabouterraadsel
Zo word je slimmer
De illusie van de puur zakelijke beslissing
12 onmisbare vaardigheden voor succes
3 manieren om moral licensing af te leren

Reageer op dit artikel