nieuws

Loopbaanadvies voor secretaresse 45+

Persoonlijke ontwikkeling

Ruim 25.000 werkenden vanaf 45 jaar kunnen zich aanmelden voor een ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens kunnen ze met een loopbaancoach bepalen welke stappen mogelijk zijn om gezond en werkend hun pensioenleeftijd te bereiken.

Loopbaanadvies voor secretaresse 45+

Deze regeling is er ook voor secretaresses en managementassistenten. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor de tijdelijke subsidieregeling loopbaanadvies opengesteld.

In een snel veranderende arbeidsmarkt is het voor werkenden verstandig om regelmatig na te denken over de toekomst van het beroep en hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe. Zeker niet als ze goed op hun plek zitten en een druk leven leiden.

Ontwikkeladvies en loopbaancoach

Het Ontwikkeladvies helpt om hier tijdig over na te denken. Daarom vindt minister Koolmees het belangrijk dat werkenden er al vanaf 45 jaar gebruik van kunnen maken. Wie de regeling wil gebruiken, loopt samen met een loopbaancoach vragen na als: wat kun je, wat wil je, hoe ziet de toekomst van je vak eruit en wat is er voor nodig om in de toekomst gezond en met plezier te blijven werken in hetzelfde of in een ander beroep?

Regie in eigen hand

Doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft daarom inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, zijn of haar competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden. Het gaat er daarbij om dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken, en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. En het resultaat van het Ontwikkeladvies is een persoonlijk ontwikkelplan voor de komende jaren.

Zeven beroepen

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door een loopbaanadviseur die over de vereiste opleidingen, ervaring en kennis beschikt om het ontwikkeladviestraject naar behoren te kunnen uitvoeren. Welke eisen dat zijn, is te vinden in het overzicht aanvraagcriteria van het Agentschap SZW. De regeling is beschikbaar voor mensen die minstens 12 uur per week werken in een van de volgende zeven beroepen:

  • Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
  • Cateringmedewerkers;
  • Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
  • Schoonmakers;
  • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.
  • Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen.
  • Binnen de regeling is ook subsidie mogelijk voor een training ontwikkeladvies aan leidinggevenden.

Declaraties

Het Ontwikkeladvies is één van de maatregelen uit het Actieplan Perspectief voor Vijftigplus. Voor de tijdelijke subsidieregeling is € 20 miljoen beschikbaar. Alleen gesprekken (trajecten volgens het Agentschap) die zijn gehouden vanaf 5 december 2017 komen in aanmerking. Declareren kan binnen zes weken na afloop van het traject. De regeling loopt tot 26 maart 2018. Trajecten die op deze datum zijn geëindigd kunnen tot uiterlijk 4 mei 2018 gedeclareerd worden. Raadpleeg de website van het Agentschap voor meer informatie.

Denk eerder na over de toekomst

Minister Koolmees hoopt dat veel mensen gebruik van het Ontwikkeladvies gaan maken. “Werkenden die na een lange loopbaan hun baan verliezen, hebben soms een achterstand op het gebied van scholing. Dat maakt het vinden van nieuw werk lastiger. Door eerder in je carrière na te denken over de toekomst van je vak of functie, kun je dat helpen voorkomen.”

Bron: overduurzameinzetbaarheid

Zelf meteen aan de slag?

Vraag gratis de opleidingsgids 2018 aan. Of spiek bijvoorbeeld al even bij de splinternieuwe training Vibemanager. (De functie vibemanager is misschien wel de baan van de toekomst…).

Reageer op dit artikel