nieuws

‘De regels bieden houvast’

Persoonlijke ontwikkeling

Een directieassistent en een secretaresse vertellen met welke ethische dilemma’s zij in het verleden te maken hebben gehad en hoe ze hiermee zijn omgegaan. Dit keer Linda Schouffoer.

‘De regels bieden houvast’

Naam: Linda Schouffoer
Functie: secretaresse / PA director strategy and innovation bij Havenbedrijf Amsterdam

Met welk dilemma heb je geworsteld?

“In het verleden werden er weleens kerstgeschenken bezorgd bij collega’s thuis. Het ging om grote cadeaus, bijvoorbeeld vakantiereisjes. Die tijd is echt voorbij. We mogen niets meer aannemen boven de 25 euro. Het beleid is dat alle geschenken boven dat bedrag worden ingeleverd en verdeeld. Zo krijgt iedereen wat.
We hebben nu ook structurele beoordelings- en functioneringsgesprekken. Hierdoor is het veel transparanter geworden en zijn er geen verrassingen meer.
Het Amsterdamse Havenbedrijf is zelfstandig sinds 2013. Nu hebben we allemaal protocollen en twee juristen die zich bezighouden met compliance. Een keer per jaar komen ze langs bij alle afdelingsoverleggen en dan bespreken we dilemma’s en hoe je daarmee kunt omgaan. Ook hebben we zowel intern als extern vertrouwenspersonen. En we hebben een klokkenluidersregeling.”

Wat zou je een collega adviseren die te maken heeft met een dilemma?

“Ga zelf het gesprek aan als je het gevoel hebt dat er iets niet klopt. Wijs de ander erop dat je je ergens niet goed bij voelt. En vraag in een een-op-eengesprek: klopt het wat ik zie?
Ik heb altijd een goede band gehad met de directeuren met wie ik werkte. Als je dat geluk hebt, dan voel je ook snel genoeg dat je er iets van kunt zeggen. Bijvoorbeeld als het gaat om declaraties. Maar als die band er niet is, dan is dat moeilijk. Maar dan werk je wellicht ook niet prettig samen.
En zoek een vertrouwenspersoon met wie je kunt sparren en kunt vragen: hoe kan ik hiermee omgaan?

Ik ben supertrots op het Havenbedrijf en dat merk ik ook bij mijn collega’s. Het is soms wel erg zakelijk en formeel omdat alles is vastgelegd. Maar tegelijkertijd helpt dat ook enorm, want de regels bieden houvast.”

Verdieping

We schreven eerder een artikel over het onderzoek Business integrity van Dilemma-Assist: Ethische dilemma’s; zo gaan assistants ermee om.

Praktijkverhaal

Directieassistent Mandy Hartwig vertelde ook haar verhaal: ‘Wat ik in de notulen schreef werd gecensureerd’.

Zelf aan de slag

Wil je jouw dilemma’s bespreekbaar maken, maar weet je niet hoe en bij wie? Neem dan deel aan de workshop Dilemma’s in samenwerking.

Reageer op dit artikel