vraag & antwoord

Bestaat er een speciale cao voor secretaressen?

Persoonlijke ontwikkeling

Er is geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor secretaressen. De cao’s worden per bedrijfstak afgesloten. In de cao’s staan afspraken over salarissen, arbeidstijden en pensioenen e.d. Die afspraken liggen vast. Bedrijven in een bepaalde sector waarvoor een bedrijfstak-cao is afgesloten, zijn verplicht zich aan die cao te houden. De cao omschrijft de minimale arbeidsvoorwaarden, de werkgever […]

Er is geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor secretaressen. De cao’s worden per bedrijfstak afgesloten. In de cao’s staan afspraken over salarissen, arbeidstijden en pensioenen e.d. Die afspraken liggen vast. Bedrijven in een bepaalde sector waarvoor een bedrijfstak-cao is afgesloten, zijn verplicht zich aan die cao te houden. De cao omschrijft de minimale arbeidsvoorwaarden, de werkgever mag daar wel in positieve zin van afwijken (bijvoorbeeld hoger salaris bieden). Als secretaresse kun je wel onder de cao voor de branche waarbinnen je werkzaam bent vallen. De functie van de secretaresse komt in alle bedrijfstakken voor, de arbeidsvoorwaarden kunnen daarom nogal uiteenlopen.

Meer lezen over jouw functie? Bestel ‘Een functie met inhoud’.

Salariswijzer
Krijg ik een lager pensioen als mijn salaris daalt?
Mag ik een hoger loon eisen als mijn collega meer verdient dan ik, maar hetzelfde werk doet?
Training: Specialisatie personeelswerk

Reageer op dit artikel