vraag & antwoord

Waar moet de werkgever rekening mee houden bij een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden?

Persoonlijke ontwikkeling

In een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen moet duidelijk worden gemaakt dat er een bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische noodzaak is om werknemers te ontslaan. De aanvraag moet daarom worden onderbouwd met cijfermatige gegevens, zoals bijvoorbeeld de winst- en verliesrekening, balans, omzetcijfers, een prognose en/of een accountantsverklaring. Daarnaast moet worden aangegeven hoe de onderneming er voor en na […]

In een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen moet duidelijk worden gemaakt dat er een bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische noodzaak is om werknemers te ontslaan. De aanvraag moet daarom worden onderbouwd met cijfermatige gegevens, zoals bijvoorbeeld de winst- en verliesrekening, balans, omzetcijfers, een prognose en/of een accountantsverklaring. Daarnaast moet worden aangegeven hoe de onderneming er voor en na de eventuele reorganisatie uitziet.

Afspiegelingsbeginsel

Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische reden moet de werkgever rekening houden met het afspiegelingsbeginsel, dat wil zeggen dat in de regel de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking komt. Dit beginsel wordt alleen toegepast op onderling uitwisselbare functies binnen een bedrijf. Om dat te kunnen toetsen, moet aan het CWI een overzicht worden verstrekt van het complete personeel met de data van indiensttreding.

Bron: In- en uitstroom in 100 vragen

Wat te doen bij dreigend ontslag? 10 gouden tips
Hoe overleef ik de kredietcrisis?
Boek: Ontslag in stijl
Training: Specialisatie personeelswerk

Reageer op dit artikel