vraag & antwoord

Ben jij al een strategische assistant?

Persoonlijke ontwikkeling

In talent development programma’s worden steeds vaker ook secretaressen meegenomen. En dat is een terechte en onmisbare ontwikkeling. Ervaren secretaressen en assistants moeten de ruimte krijgen om zich gericht en persoonlijk te ontwikkelen.

Ben jij al een strategische assistant?

Het is allang niet meer vanzelfsprekend dat een ervaren assistant jarenlang bij dezelfde organisatie werkt en evenmin dat zij op dezelfde manier blijft werken. Het motto: oefen invloed uit op je eigen ontwikkeling en loopbaan door ondernemend te zijn. Dat is in het voordeel van jezelf én de organisatie. In de nieuwe masterclass Assisterend Partnership komt deze nieuwe ontwikkeling uitgebreid ter sprake.

Strategische assistant

Hoe kun je mee in die ontwikkeling? Natuurlijk blijft een aantal bekende vaardigheden actueel en noodzakelijk, zoals beheer van informatiestromen en  agenda’s, beheersing van digitale vaardigheden en specifieke softwareprogramma’s. Maar wil je partner van je manager zijn, dan is ondernemerschap een vereiste. Ondernemerschap heeft alles te maken met proactief gedrag, lef tonen en initiatief nemen. Je wacht niet tot er iemand met een opdracht of vraag binnenkomt, maar je anticipeert. Dat kan alleen wanneer je de visie, organisatiedoelen en kernwaarden van je organisatie kent. Verdiep je daarin en verruim je blik, ook als de informatie niet meteen jouw werk lijkt te raken.

Ruimere kennis is niet alleen in je eigen voordeel, maar ook in dat van het management. Het zal jouw ontwikkeling in het bedrijf gunstig beïnvloeden, maar ook voor het bedrijf is het heel nuttig. Met een ruimere blik en grotere kennis ben je beter inzetbaar zodat je bijvoorbeeld bij wisseling van het management als assistant een goede complementaire rol kunt spelen. Zitten die motivatie en die ambitie in je?

Communiceren

Daarnaast is de bekwaamheid om effectief te communiceren onmisbaar. Je zult je manager, maar ook andere mensen die je in je werk tegenkomt, moeten kennen om te bereiken wat je wilt. Het is de toon die de muziek maakt! En ken je degenen met wie je werkt dan maakt dat het ook makkelijker om initiatief te nemen en kun je met goede ideeën komen. Elke manager ziet met genoegen dat je werk uit handen neemt en dat je de dingen om hem of haar heen goed regelt. Dat een klus al geklaard is zonder dat hij erom vraagt. Het vertrouwen in jou, je zelfstandigheid en zelfbewustzijn groeien.

Feedback geven

Feedback is essentieel. In organisaties wordt vaak vergeten tijdig feedback te geven over datgene wat men van elkaar verwacht en van elkaar mag vragen. Maar goed feedback geven eist tact. Enige aanpassing aan de ander is nodig, dus kijk steeds eerst in de spiegel hoe het ervoor staat met je eigen gemoedstoestand. Wees niet bang mensen met wie je werkt, ook je manager, aan te spreken als men afspraken niet nakomt of als gedrag en processen effectiever kunnen. Juist je uitspreken is bevorderlijk voor onderlinge verhoudingen. Je voorkomt een hoop binnensmonds gemopper.  

Je zou je op den duur misschien wel ‘strategisch assistant’ mogen noemen. ‘Strategisch’: als je de kunst onder de knie hebt van het plannen maken (of bevorderen) en wegen bedenken die tot de oplossing van problemen kunnen leiden of het bereiken van een gesteld doel. Maar het gaat vooral om jouw toegevoegde waarde daarin en je plezier.

Masterclass

In de masterclass Assisterend partnership is er veel aandacht voor het ontwikkelen en versterken van het partnership met je leidinggevende. De training bestaat uit 3 afzonderlijke dagen waarin in blokken wordt toegewerkt naar een persoonlijk plan: concreet en toepasbaar. Startdatum: 8 september. Inschrijven kan tot uiterlijk 15 juli 2016.

Reageer op dit artikel