nieuws

Onderzoek: werkgevers investeren te weinig in praktisch opgeleide medewerkers

Professionele ontwikkeling

Onderzoek: werkgevers investeren te weinig in praktisch opgeleide medewerkers

Hoewel steeds meer werkgevers het belangrijk vinden te investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers, blijft een groot deel van het potentieel onbenut. Volgens onderzoek van uitzendbureau Unique geldt dit vooral voor de ‘vergeten groep’ van praktisch opgeleide medewerkers.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1.079 Nederlanders in loondienst. Voor 85 procent van de respondenten gold dat hun meest recente opleiding (deels) door hun baas werd gefinancierd.

Organisaties die investeren in opleiding en ontwikkeling slagen er beter in medewerkers aan zich te binden. Zo neemt bij zes op de tien werknemers de loyaliteit aan hun werkgever toe als deze opleidingen faciliteert. 58 procent voelt zich daarnaast sterker betrokken bij de organisatie. Bovendien geeft ruim de helft aan bereid te zijn er voor langere tijd te blijven werken.

Maar praktisch opgeleide medewerkers kijken hier anders tegenaan. Zo verwacht iets meer dan de helft van deze groep dat zij door opleidingen succesvoller zullen zijn in hun werk, terwijl dit voor ruim driekwart van de hoger opgeleiden geldt. Ook zegt slechts 28 procent van de praktisch opgeleiden te geloven dat een opleiding bijdraagt aan hun geluk, terwijl dit voor de helft van de hoger opgeleiden geldt.

Hoge drempel

Hoewel veel werkgevers op de goede weg zijn, wordt volgens het onderzoek nog te weinig geïnvesteerd in praktisch opgeleide medewerkers. “Dat is jammer, want juist bij deze groep is er veel te winnen als zij zich kunnen ontwikkelen. Bovendien is de drempel om een opleiding te volgen voor veel van deze medewerkers te hoog als zij deze (deels) zelf moeten financieren”, zegt gedragswetenschapper Christianne van de Beek over het onderzoek.

“Dit is ten onrechte een vergeten groep, want juist praktisch opgeleide medewerkers vervullen een belangrijke rol voor het goed functioneren van een bedrijf. Door de robotisering is deze groep extra kwetsbaar en daarom is het cruciaal dat zij zich blijven ontwikkelen. Door hun talenten in kaart te brengen, kun je hun potentieel benutten en mogelijk ook op andere manieren inzetten.”

Korte termijn

Hoewel veel werkgevers op de goede weg zijn, kijken zij nog te weinig naar de toekomst, vindt Van de Beek. “De focus ligt vooral op de korte termijn: heeft deze medewerker het nu en in deze functie nodig om een opleiding te volgen? Nu wordt te vaak gekeken of een opleiding inhoudelijk aansluit op een specifieke functie, terwijl je veel meer uit een medewerker kunt halen.

“We merken dat werkgevers te vaak focussen op het versterken en optimaal inzetten van iemand talent, in plaats van te focussen op waar iemand volgens de functieomschrijving nog in tekortschiet en op wat nog ‘gerepareerd’ moet worden. Je moet de medewerker als uitgangspunt nemen: waar liggen iemands sterke punten en in welke richting wil hij of zij zich ontwikkelen? Het faciliteren van opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden is van groot belang. Niet alleen om ervoor te zorgen dat medewerkers beschikken over de specifieke vaardigheden die nodig zijn om het werk te doen, maar ook om nieuwe talenten te ontdekken en inzicht te krijgen in dit ‘onbenutte potentieel’.”

Op zoek naar een opleiding?

Management Support biedt opleidingen aan binnen de thema’s persoonlijke groei, professionele ontwikkeling, communicatie, digitale vaardigheden, commerciële vaardigheden en organisatie & coördinatie.

Bekijk de opleidingen van Management Support en investeer vandaag nog in jezelf of jouw medewerkers!

Reageer op dit artikel