nieuws

Vijf types in een projectteam

Samenwerken

Wat zorgt ervoor dat het ene projectteam beter werkt dan het andere? Welke aspecten zijn bepalend bij het verbeteren van de prestaties van het projectteam? Het draait om balans en verbinding en jij hebt invloed op deze bepalende aspecten. Wij zetten de vijf essentiële persoonstypen op een rijtje en leggen uit hoe je het beste uit ieder type haalt.

Vijf types in een projectteam

Vijf types in een projectteam

Gebleken is dat bij projectteams die op een succesvolle en geïnspireerde wijze samenwerken steeds vijf persoonstypen in het team aanwezig zijn: de organisator, de creatieveling, de stimulator, de producent en de controleur.

De organisator

De organisator is de motor van het projectteam en wordt in het schema in het midden gepositioneerd. Het is de centrale spil die de verbinding maakt met de anderen. Hierin wordt onderscheid gemaakt in de interne en externe focus. De externe focus is voor de projectleider, de interne focus is een mooie taak voor de projectassistent. Hier kun je onderlinge verbindingen tussen de teamrollen tot stand brengen, de neuzen in dezelfde richting krijgen en het beste uit het team halen.

TIP: maak hierover bij de start van het project afspraken met je projectleider.

De creatieveling

De creatieveling is gericht op vernieuwing en verandering en zorgt voor enerzijds ideeën en anderzijds het samenvoegen van ideeën en de kansen met de buitenwereld. In een projectteam is de creatieveling ideaal bij het opstarten van het project. Out-of-the-box denken past hier prima bij. Valkuil van deze rol: bij de implementatie kan deze rol zich tegen zichzelf keren door steeds weer nieuwe ideeën te roepen, terwijl de koers al gelopen is. Jouw rol is de creatieveling met beide benen in de realiteit te houden, om zo het ‘zweven’ te voorkomen.

TIP: vraag de creatieveling naar de acties die nodig zijn om het idee uit te voeren. Maak deze acties SMART

De stimulator

De stimulator kent een tweetal dimensies. Enerzijds de stimulering tussen de teamleden (de interne rol) en anderzijds het stimuleren van de interactie tussen het team en de buitenwereld. In het samenwerken richt de stimulator zich op verbinding en een goede werksfeer.
Dit type kan goed luisteren, is behulpzaam en overbrugt tegenstellingen. In de meer externe focus is deze rol vooral gericht op het stimuleren van contacten met anderen buiten het team. De stimulator maakt gemakkelijk contact met mensen in zijn omgeving en onderhoudt de netwerken die belangrijk zijn voor het draagvlak en het behalen van de gestelde teamdoelen.

TIP: De interne focus zou een mooie rol voor jou zijn als projectassistent: de verbinder op het menselijke vlak.

De producent

De producent is gericht op het goed uitvoeren van de taken en het behalen van resultaten. Gericht vanuit het doen, worden besluiten omgezet in werkzaamheden. Dit type heeft oog voor het daadwerkelijk aan de slag gaan en de handen uit de mouwen steken, waarbij hij/zij weleens voorbij gaat aan de teamafspraken… In het samenwerken met de producent is zijn valkuil: voor de troepen uitlopen in een (te) daadkrachtige aanpak. Jouw rol en uitdaging hier is: bewaken van de afspraken en het werken in lijn met de projectdoelen.

TIP: Plan een periodiek overleg met de producent om de planning en behaalde resultaten af te stemmen.

De controleur

De controleur heeft de focus op het beheersen en analyseren van het proces. Als pietje precies bewaakt de controleur de kwaliteit van de werkzaamheden en hij wil graag de puntjes op de i zetten. In de samenwerking komt dit wel eens als vertragend over. Dit kan zowel de voortgang als de sfeer beïnvloeden. Jouw rol hier als projectassistent is: de controleur meenemen in het grotere plaatje met behoud van de kwaliteiten van de controleur.

TIP: Structuur, risico’s voorkomen en details kun jij in deze rol prima als projectassistent invullen.

Pak je rol in het projectteam!

Een ieder heeft zijn verantwoordelijkheid om het team goed te laten functioneren. Pak je rol, werk samen en accepteer dat alle rollen bij elkaar het ideale team vormen. De creatieveling wordt in de toom gehouden door de controleur. De controleur geeft ruimte voor creatieve invallen en vernieuwing. De producent geeft ruimte voor een goede werksfeer en gezelligheid. De stimulator weet dat er ook strak aan het resultaat gewerkt moet worden.

Auteurs Peter Vos, Pieter Hoekstra, Jakob Zwinderman

Praktische vaardigheden

Meer lezen over de praktische kant van je functie als projectassistent? Lees dan deze items:

Of download de gratis e-pocket Projectassistentie

Verdieping

Wil je je nog meer verdiepen? Dan is Het Projectassistentboek van Pieter Hoekstra, Peter Vos en Jakob Zwinderman verplichte kost. In dit boek vind je alles, maar dan ook alles, wat te maken heeft met je functie als projectassistent.

Bovendien heeft Management Support op het gebied van projectassistentie twee leuke trainingen: de eendaagse training POWERprojectassistent en de driedaagse training Projectmanagement. 

Reageer op dit artikel