checklist

Bijvoeglijk naamwoord afgeleid van een werkwoord

Taal & Spelling

Bijvoeglijk naamwoord afgeleid van een werkwoord

In de zin ‘Het gelande vliegtuig komt uit Londen’ is ‘gelande’ een voltooid deelwoord dat als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt.

Meestal levert de schrijfwijze van werkwoorden als bijvoeglijk naamwoorden geen moeilijkheden op:

 • het gehakte hout
 • de geknielde vrouw
 • de getypte brief

Er ontstaan pas problemen wanneer het bijvoeglijk naamwoord hetzelfde klinkt als de verleden tijd, zoals bij ‘vergroten’, ‘verbreden’ en ‘beantwoorden’.

Verleden tijd:

 • De fotograaf vergrootte de foto.
 • De stratenmaker verbreedde de weg.
 • Jack beantwoordde haar brief.

Word een kei in taal!

Word een kei in taal!

Bijvoeglijk naamwoord:

 • de vergrote foto
 • de verbrede weg
 • de beantwoorde brief

Zoals je ziet, wordt in het bijvoeglijk naamwoord de laatste medeklinker niet verdubbeld. Daarnaast valt er een klinker weg in ‘de vergrote foto’ en ‘de verbrede weg’. Dit is ook het geval bij ‘gewone’ bijvoeglijke naamwoorden als ‘de grote foto’ en ‘de brede weg’.

De regel voor de schrijfwijze van een bijvoeglijk naamwoord dat is afgeleid van een werkwoord luidt dan ook:

Schrijf het voltooid deelwoord + ‘e’ zonder verdubbeling van klinkers of medeklinkers.

Andere voorbeelden:

 • de verbrande houtblokken
 • de vermomde man
 • het begrote bedrag

Tip

Twijfel je of een voltooid deelwoord een bijvoeglijk naamwoord is of niet, kijk dan of je het woord weg kunt laten. Kan dat, dan is het een bijvoeglijk naamwoord. Kan dat niet, dan heb je te maken met de verleden tijd.

 

Word een Kei in taal!

Meer weten over spelling en taal? In de training Kei in taal van Judith Winterkamp worden alle regels van de Nederlandse spelling en grammatica op een rij gezet.

Meer spellingtips:

Reageer op dit artikel