checklist

Geannoteerde agenda

Vergaderen

Steeds meer vergaderingen werken met een agenda met toelichting, oftewel een geannoteerde agenda. Op zo’n agenda staat aangegeven of een punt ter informatie, ter discussie of ter besluit is.

Vaak staat er ook een beknopte inhoudelijke toelichting bij. Zo is iedereen op de hoogte van de vergaderdoelen en kan er efficiënter worden vergaderd – en genotuleerd.

Een voorbeeld van een geannoteerde agenda:

AGENDA VERGADERING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Datum:             maandag 6 februari 2012
Plaats:               personeelskamer
Tijd:                 19.30-21.00 uur
Deelnemers:      Trees de Bruin (vz), Arie Bakker, Gerdien Donders, Elsbeth Hendricks, Hans de Loos,
                       Zaza Monchy en Peter van Stein (verslag)

Nummer

Onderwerp

Tijd

1

Opening

19.30

2

Goedkeuring notulen

19.35

2.1

Redactioneel

 

2.2

Naar aanleiding van

 

2.3

Behandeling actiepuntenlijst

 

3

Mededelingen en ingekomen stukken

19.45

4

Beleidsvoornemens

Doel: ter discussie. Brainstormen over de onderwerpen die de MR in het komende jaar aan de orde wil stellen en deze prioriteren.

19.55

5

Milieumaatregelen

Doel: ter besluit.

Akkoord gaan met voorstel bestuur en verdere acties afspreken.

20.20

6

Rondvraag

20.50

7

Sluiting

21.00

 

Bron: Handboek notuleren, Stefan Gielliet, Marjolein de Jong, Ineke Ouwehand

Een volledig vergaderverslag
Een goed vergaderverslag
Engelstalige agenda’s
Boek: Handboek notuleren
Training: Bewust schriftelijk communiceren

Reageer op dit artikel